PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

KALWARYJSKIE FORTALICIUM FREDRY

Zobacz szczegóły

Konserwacja, renowacja i roboty budowlane przy zabytkowych obiektach klasztornych wraz z kaplicami kalwaryjskimi

SZLAK MARYJNY „ŚWIATŁO ZE WSCHODU”

Zobacz szczegóły

Zagospodarowanie placu przy Kościele – Projekty Unijne dla Kalwarii Pacławskiej

KAPLICA GROBOWA TYSZKOWSKICH WRAZ Z OGRODZENIEM

Zobacz szczegóły

Poprawa substancji dziedzictwa kulturowego, Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.