OCHRONA DZIEDZICTWA HISTORYCZNEGO

OCHRONA DZIEDZICTWA HISTORYCZNEGO


KALWARYJSKIE FORTALICIUM FREDRY
Projekt
  Projekt „Kalwaryjskie fortalicium Fredry – konserwacja, rewaloryzacja i roboty budowlane przy zabytkowych obiektach klasztornych wraz z kaplicami kalwaryjskimi” nr POIS.08.01.00-00-0017/17 w ramach działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury oś priorytetowa VIII...
więcej "Projekt"
Cel
Celem  projektu jest: 1. Utworzenie nowej przestrzeni kulturowej w wymiarze fizycznym – 2 391,44 m2, co stanowi   aż 55,12% powierzchni użytkowej obiektów objętych projektem. 2. Stworzenie kompleksowej i spójnej oferty kulturalno-edukacyjnej oraz turystycznej, która...
więcej "Cel"