OCHRONA DZIEDZICTWA HISTORYCZNEGO

OCHRONA DZIEDZICTWA HISTORYCZNEGO


KALWARYJSKIE FORTALICIUM FREDRY
Projekt
Projekt zakłada przeprowadzenie konserwacji, rewaloryzacji i remont obiektów położonych na terenie założenia klasztornego wraz z kaplicami kalwaryjskimi  w celu zwiększenia przestrzeni przeznaczonej na cele kulturowe. W ramach projektu zostaną zrealizowane nw. działania: 1) Prace remontowe...
więcej "Projekt"
Cel
Celem  projektu jest: 1. Utworzenie nowej przestrzeni kulturowej w wymiarze fizycznym – 2 391,44 m2, co stanowi   aż 55,12% powierzchni użytkowej obiektów objętych projektem. 2. Stworzenie kompleksowej i spójnej oferty kulturalno-edukacyjnej oraz turystycznej, która...
więcej "Cel"