Wielki Odpust Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

Kalwaria Pacławska to miejsce pątnicze – sanktuarium, które nie ogranicza się tylko do świątyni i klasztoru, ale rozciąga się na okoliczne wzgórza i doliny, łąki i lasy, i w swoich kapliczkach przybliża wiernym tajemnice wiary zaczerpnięte z życia Chrystusa Pana i Najświętszej Maryi Panny.

Ze względu na szczególny kult Męki Pańskiej nazwane Jerozolimą Wschodu, ze względu na obecność cudownego obrazu Matki Bożej i umiłowanie Maryi przez wiernych, zwane Jasna Górą Podkarpacia.

Jak co roku w miesiącu sierpniu Sanktuarium w Kalwarii Pacławskiej staje się miejscem spotkania dla wielotysięcznej rzeszy mieszkańców Podkarpacia przybywających tu na uroczystości Wielkiego Odpustu Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.

Pielgrzymi przybywają, by modlić się na dróżkach i uczestniczyć w uroczystości Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny 15 sierpnia.

Corocznie odpust trwa w dniach od 11 do 15 sierpnia, kiedy to odbywają się dróżki do kapliczek związanych z życiem Matki Bożej i Jej Syna. Jest to swoisty czas rekolekcji i pokuty. Pielgrzymi codziennie mają okazję uczestniczyć w mszy świętej, różańcu, procesji, apelu maryjnym oraz innych nabożeństwach. Kapłani udzielają sakramentu pokuty i pojednania. Ponadto przeżywaniu tego czasu towarzyszy program słowno-muzyczny (koncerty, oratoria). Suma odpustowa z procesją eucharystyczną na zakończenie odbywa się w dniu 15 sierpnia.

Uzyskanie odpustu zupełnego

W każdym dniu kalwaryjskich uroczystości można zyskać odpust zupełny.

Aby zyskać odpust zupełny należy spełnić określone przez Kościół warunki: odprawić sakramentalną spowiedź, przyjąć Komunię świętą, odmówić modlitwę według intencji Ojca Świętego. Te warunki mogą być spełnione kilka dni przed lub po dniu związanym z przywilejem odpustu, wypada jednak, aby Komunię świętą przyjąć i modlitwę według intencji Ojca Świętego odmówić w samym dniu.

Jedna spowiedź sakramentalna wystarczy dla zyskania wielu odpustów, natomiast Komunia św. i modlitwa według intencji papieża jest przypisana dla każdego odpustu z osobna. Jako modlitwę według intencji papieża zwykle przyjmuje się Ojcze nasz … i Zdrowaś Maryjo … . Odpust zupełny po spełnieniu przepisanych warunków można zyskać tylko jeden raz w ciągu dnia. Jeżeli któryś z warunków uzyskania odpustu zostanie pominięty, to odpust jest cząstkowy.

DRÓŻKI PANA JEZUSA

Dróżki Męki Pańskiej odprawia się procesyjnie w sobotę przed Niedzielą Zesłania Ducha Świętego, 14 sierpnia i 13 września. Prywatnie lub z pielgrzymką można obchodzić Dróżki w dowolnie obranym dniu. Do nabożeństwa Dróżek Pana Jezusa dołączony jest odpust zupełny. 

DRÓŻKI MATKI BOŻEJ BOLESNEJ

Dróżki Matki Bożej Bolesnej poświęcone są rozważaniu roli Maryi w zbawczym dziele Chrystusa i w życiu Jego wyznawców. Wspólnie obchodzi się je w Niedzielę Zesłania Ducha Świętego po południu.

DRÓŻKI POGRZEBU I WNIEBOWZIĘCIA MATKI BOŻEJ

Uroczyście obchodzi się je 13 sierpnia. Przygotowanie do Dróżek stanowią modlitwy, które w dniu 11 sierpnia odbywają się w kościele i połączone są z poświęceniem sukni i innych przedmiotów używanych przy obrzędzie “Pogrzebu Matki Najświętszej”. Później wierni pod przewodnictwem kapłana, udają się do Domku Matki Bożej śpiewając pieśni maryjne, różaniec lub Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP. W Domku, po przyozdobieniu figury, kapłan wygłasza przemówienie o Matce Najświętszej, po czym procesja wraca do kościoła. Tam, na podwyższeniu przyozdobionym kwiatami, składa się figurę Zaśnięcia.