Dróżki kalwaryjskie

Kaplice z łączącymi je dróżkami stanowią osnowę Kalwarii. Pierwsze 28 kaplic wybudował Fredro, jednak do dziś nie zachowała się żadna z nich. Miały one służyć rozważaniom Męki Pańskiej, wzorując się na modelu jerozolimskim wytyczono plan dróżek kalwaryjskich. Na krętej sieci dróżek wpisanej w krajobraz górski ulokowano kaplice. Na podstawie zachowanego materiału źródłowego można sądzić, że pierwsze kapliczki były drewniane lub w formie figur bądź krzyży. Przy kapliczkach bardzo często zamieszkiwali pustelnicy, którzy swoje życie spędzali na rozmyślaniu.
Za czasów działalności Dwernickiego w Kalwarii wybudowano 20 kaplic zarówno murowanych, jak i drewnianych. W ich wnętrzach ustawiono figury obrazujące sceny z Drogi Krzyżowej oraz nadano im nazwy.
Kaplice kalwaryjskie obejmują: Dróżki Pana Jezusa – 28 stacji (wśród nich można wyodrębnić: Drogę Krzyżową – 14 stacji i Dróżki Matki Bożej – 16 stacji) oraz Dróżki Pogrzebu i Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny – 14 stacji.
Kaplice nazywane są dróżkami, ponieważ w czasie różnych uroczystości odprawiane są przy nich specjalne nabożeństwa, tzw. “dróżki”.

DRÓŻKI PANA JEZUSA

Dróżki Męki Pańskiej odprawia się procesyjnie w sobotę przed Niedzielą Zesłania Ducha Świętego, 14 sierpnia i 13 września. Prywatnie lub z pielgrzymką można obchodzić Dróżki w dowolnie obranym dniu. Do nabożeństwa Dróżek Pana Jezusa dołączony jest odpust zupełny. 

DRÓŻKI MATKI BOŻEJ BOLESNEJ

Dróżki Matki Bożej Bolesnej poświęcone są rozważaniu roli Maryi w zbawczym dziele Chrystusa i w życiu Jego wyznawców. Wspólnie obchodzi się je w Niedzielę Zesłania Ducha Świętego po południu.

DRÓŻKI POGRZEBU I WNIEBOWZIĘCIA MATKI BOŻEJ

Uroczyście obchodzi się je 13 sierpnia. Przygotowanie do Dróżek stanowią modlitwy, które w dniu 11 sierpnia odbywają się w kościele i połączone są z poświęceniem sukni i innych przedmiotów używanych przy obrzędzie “Pogrzebu Matki Najświętszej”. Później wierni pod przewodnictwem kapłana, udają się do Domku Matki Bożej śpiewając pieśni maryjne, różaniec lub Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP. W Domku, po przyozdobieniu figury, kapłan wygłasza przemówienie o Matce Najświętszej, po czym procesja wraca do kościoła. Tam, na podwyższeniu przyozdobionym kwiatami, składa się figurę Zaśnięcia.