ORKIESTRA KALWARYJSKA

Z inicjatywy Józefa Tyszkowskiego, właściciela Huwnik, założono ok. 1868 r. przy kościele kalwaryjskim Orkiestrę. Tyszkowski zakupił instrumenty, a później przez długie lata utrzymywał orkiestrę własnym kosztem.

DZIEŁO A.M. FREDRY

Z powstaniem Kalwarii wiąże się legenda, która mówi iż A. M. Fredro podczas polowania zapuścił się w głąb lasu w pogoni za jeleniem i w miejscu, gdzie dziś stoi kościół, miał ujrzeć między rogami tegoż jelenia jaśniejący krzyż.

ODNOWIENIE FUNDACJI

Pochodził z Tarnawy Wielkiej, że w roku 1739 został wojskim dźwinogrodzkim, a w roku 1740 – żydaczowskim, jednakże zrezygnował z tego urzędu w 1755r.

DZIEJE PARAFII

Kalwaria powstała w 1665 r. ale wszystkie inne wsie, wchodzące później w skład parafii kalwaryjskiej istniały od dawna.

BRACTWA I STOWARZYSZENIA

Wyrazem żywotności parafii kalwaryjskiej były istniejące tam bractwa i stowarzyszenia oraz działalność przez nie rozwijana. Kościół kalwaryjski miał w XIX w, pierwsze miejsce w galicyjskiej prowincji franciszkanów pod względem ilości istniejących przy nim bractw.

DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNO-SPOŁECZNA

Oprócz działalności duszpasterskiej, poprzez wspomniane bractwa i stowarzyszenia, franciszkanie rozwijali także działalność charytatywno-społeczną, do takiej zaliczyć można tzw. Instytut inwalidów istniał w klasztorze w XIX w.

SZKOŁA PARAFIALNA

Innym przejawem działalności społecznej franciszkanów kalwaryjskich była założona przez nich Szkoła parafialna. Andrzej Maksymilian Fredro wysuwał w swoich dziełach projekty reform szkolnictwa i oświaty.

FUNDACJA ANDRZEJA MAKSYMILIANA FREDRY

Początki klasztoru, jak i osady Kalwaria Pacławska, związane są z osobą Andrzeja Maksymiliana Fredry.