„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

„Poprawa substancji dziedzictwa kulturowego – kaplica grobowa Tyszkowskich wraz z ogrodzeniem” w ramach wspieranie rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020


Unieważnienie postępowania i ogłoszenie nowego zaproszenia.

  1. Ogłoszenie – plik *.doc;

  2. Ogłoszenie – plik *.pdf).

  3. Zaproszenie o złożenia oferty cenowej.

  4. Umowa.

  5. Projekt Kaplicy

  6. Promocja projektu.

  7. Informacja o wyborze oferty.