Misterium Męki Pańskiej

Kalwaria Pacławska to szczególne miejsce do tego, by przeżywać tajemnicę męki i śmierci Pana Jezusa. Co roku organizowana jest inscenizacja podzielona na dwie części: „Wieczernik” oraz „Na krzyż z Nim”. Sceny te przedstawiają ostatnie chwile życia Jezusa od ostatniej wieczerzy, przez sąd u Annasza, Kajfasza i Piłata, po śmierć na krzyżu i złożenie do grobu. W biblijne postaci wciela się każdego roku około pięćdziesiąt osób. Od wielu lat reżyserem jest Zbigniew Wiarski, związany z amatorskim teatrem „Fredreum” w Przemyślu.

Nad przebiegiem Misterium czuwają franciszkanie z kalwaryjskiego klasztoru. Trasa prowadzi stromą drogą, przez las i polany, z wielkim trudem pokonywana przez uczestników.
Misterium organizowane jest od ponad 20 lat. Pierwsze odbyło się na dróżkach kalwaryjskich w 1995 r. Z biegiem lat w Misterium zaangażowali się mieszkańcy coraz większej ilości okolicznych miejscowości.