Misterium Męki Pańskiej

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

 

MISTERIUM   MĘKI   PAŃSKIEJ   W   KALWARII   PACŁAWSKIEJ

W Niedzielę Palmową, 9 kwietnia i w Wielki Piątek 14 kwietnia 2017 r. w Sanktuarium Męki Pańskiej i Matki Bożej w Kalwarii Pacławskiej, odbyło się już po raz kolejny Misterium Męki Pańskiej. Na to niezwykłe „przedstawienie”, które miało miejsce w plenerze na dróżkach kalwaryjskich, przybyło w tym roku kilka tysięcy pielgrzymów z południowo-wschodniej Polski. W biblijne postaci wcielili się mieszkańcy okolicznych miejscowości, szczególnie kalwaryjscy parafianie.

Kalwaria Pacławska to szczególne miejsce, aby właśnie tutaj przeżywać tajemnicę męki i śmierci Pana Jezusa. Inscenizacja podzielona jest na dwie części: „Wieczernik” oraz „Na krzyż z Nim”. Sceny te przedstawiają ostatnie chwile życia Jezusa od ostatniej wieczerzy, poprzez sąd u Annasza, Kajfasza i Piłata, po śmierć na krzyżu i złożenie do grobu. W biblijne postaci wciela się każdego roku ok. pięćdziesięciu osób. Od wielu lat reżyserem jest Zbigniew Wiarski, związany z amatorskim teatrem „Fredreum” w Przemyślu.

Nad przebiegiem Misterium czuwają franciszkanie z kalwaryjskiego klasztoru, którzy tutaj mają również swój dom formacyjny – nowicjat. Trasa prowadzi stromą drogą, przez las i polany. Czasem z wielkim trudem pokonują ją pielgrzymi wraz z „aktorami” Misterium. W tym roku przepiękna, słoneczna pogoda sprzyjała pielgrzymowaniu.

Misterium organizowane jest od 23 lat. Pierwsze odbyło się na dróżkach kalwaryjskich w 1995 r. Z biegiem lat w Misterium angażowali się mieszkańcy coraz większej ilości okolicznych miejscowości. Obecnie bierze udział 55 aktorów z 10 miejscowości.

Początki klasztoru, jak i osady Kalwaria Pacławska, sięgają XVII w. Dzisiejszy kościół pw. Znalezienia Krzyża Świętego konsekrowany został 29 września 1776 r. przez biskupa obrządku ormiańskiego z Kamieńca Podolskiego Jakuba Waleriana Tumanowicza. Świątynia przeszła dwa poważne pożary w latach 1855 i 1862. Zniszczeniu uległ klasztor, obiekty gospodarcze i zewnętrzne elementy architektoniczne kościoła, jednak przed uszkodzeniem zachowało się wnętrze. Zjawiskom tym przypisano cudowną opiekę Matki Bożej. Pielgrzymi przybywający do kalwaryjskiego sanktuarium mogą tutaj zyskiwać odpusty papieskie. Pierwszego takiego przywileju udzielił papież Klemens X w 1671 r., kolejni papieże odnawiali i potwierdzali te odpusty, a papież Pius IX nadał temu miejscu przywilej odpustów Ziemi Świętej.

Tegoroczne Misterium Męki Pańskiej – amatorskie przedstawienie tragedii Golgoty na dróżkach kalwaryjskich zostało dofinansowane z budżetu Województwa Podkarpackiego, za co gorąco dziękujemy.

Franciszkanie i aktorzy biorący udział w Misterium[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]