Sanktuarium Matki Bożej Kalwaryjskiej i Znalezienia Krzyża Świętego

Witamy

To miejsce wyjątkowe - święte, gdzie Bóg w tylko sobie wiadomy sposób rozlewa swe błogosławieństwo i ubogaca pątników swoimi łaskami.
Zabytkowa świątynia wyszeptana od stuleci szmerem modlitw, czy drżąca od organowych głosów wtórujących kalwaryjskim pieśniom - tylko tu śpiewanym, przyjmuje każdego, kto chce się spotkać z Bogiem w sakramentach Kościoła czy na osobistej adoracji.

A K T U A L N O Ś C I

Kamery video

Ołtarz Wielki

Ołtarz Matki Bożej

Filmy promocyjne

Droga (The Way)

Sługa Boży o Wenanty Katarzyniec

Kalwaria Pacławska - Perła Podkarpacia

Cudowny obraz

W Kalwarii Pacławskiej czczony jest cudowny obraz Matki Bożej.

W XVII w. wizerunek Matki Bożej czczony był we franciszkańskim kościele w Kamieńcu Podolskim.
Przed nim modlił się hetman Stefan Czarniecki i Stanisław Żółkiewski,
Książę Jarema Wiśniowiecki oraz królowie Jan Kazimierz i Jan III Sobieski.
Cuda

Cuda

W 1685 r. zanotowano pierwszy cud – uratowanie kościoła od pożaru.
Dróżki

Dróżki

W 1769 r. wydano pierwszy modlitewnik do nabożeństw po Dróżkach Kalwaryjskich.
Koronacja

Koronacja

15 VIII 1882 r. odbyła się koronacja Obrazu Matki Bożej Kalwaryjskiej koronami papieskimi.
II Wojna

II Wojna

W 1939 r. obraz ukryto w Czyszkach pod Lwowem, potem w Jaśle i Krakowie, gdzie został zamurowany w fundamentach kościoła.
Wzgórze kalwaryjskie

Wzgórze kalwaryjskie: wysokość 465 m n.p.m. Jest najbardziej na północ wysuniętą częścią Karpat Wschodnich. Należy do Pasma Kalwaryjskiego w Górach Sanocko - Turczańskich, które ciągnie się od Huwnik nad Wiarem na północy, do Dobromila nad Wyrwą na południu.

za: przewodnikprzemysl.wordpress.com
Kalwaria Pacłałwska

Foto Galeria

image

Kościół

Ambona i Ołtarz św. Antoniego

image

image

image

image

image

image

image

image

image

Copyright 2018 © KALWARIA PACŁAWSKA. Wszelkie prawa zastrzeżone.
9PGoraz InwaveThemes.