W szkole świętego Franciszka

Zapraszamy na cykl weekendowych rekolekcji poświęconych różnym aspektom duchowości chrześcijańskiej. Każde spotkanie dotyczyć będzie jednego tematu, który chcemy zgłębiać od strony teoretycznej, ale również poznać konkretne narzędzia i wskazówki przydatne w naszym osobistym przeżywaniu wiary. Inspiracji będziemy szukać w Słowie Bożym i u św. Franciszka z Asyżu.

Propozycja skierowana jest do osób pełnoletnich – zarówno duchownych jak i świeckich.
W programie oprócz konferencji m.in. wspólna Eucharystia, możliwość spowiedzi lub rozmowy z kapłanem oraz adoracji Najświętszego Sakramentu.

W jaki sposób wszechmogący i nieskończony Bóg może być obecny w moim życiu? W jaki sposób mogę nie tylko dowiadywać się czegoś na Jego temat, ale też doświadczać Jego bliskości i miłości? Historia życia Franciszka z Asyżu pokazuje, że Bóg nie pozostaje ukryty i niedostępny, ale ciągle pragnie objawiać się człowiekowi i zaprasza go do bardzo osobistej relacji z samym sobą. Miejscem tego niezwykłego spotkania jest „tu i teraz”, czyli moje życie i moja codzienność. W czasie tego weekendu chcemy na nowo spojrzeć na Boga, który przychodzi właśnie w taki sposób.

Garść informacji:

 • początek: piątek 30.06.2023 o godzinie 18.00 (możliwość zakwaterowania od godz. 14.00);
 • zakończenie: niedziela 2.07.2023, ok. godziny 13.00;
 • zakwaterowanie: pojedynczo lub w pokojach dwu i trzyosobowych z łazienkami;
 • zapisy na adres: lectiodivina321@gmail.com
  W zgłoszeniu proszę podać formę rekolekcji i datę (w tym wypadku: W szkole świętego Franciszka z Asyżu 30 VI-2 VII), imię, nazwisko, miejscowość i numer telefonu oraz w przypadku rodziny potwierdzenie na zakwaterowanie w pokoju dwuosobowym. Zgłoszenie będzie potwierdzone wiadomością zwrotną;
 • należy zabrać Pismo Św. i coś do notowania;
 • koszt: 300 zł;
 • prowadzący: br. Tomasz Czajka.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 781 985 289 (po godz. 14.00).

W czasie tej sesji spróbujemy zniwelować dystans 800 lat, jakie upłynęły pomiędzy epoką, w której żył św. Franciszek, a naszymi czasami. Pewne zasady życia duchowego są niezmienne, dlatego doświadczenie i przykład tego wielkiego świętego średniowiecznego mogą być nadal cenne i aktualne, pozwalając nam zobaczyć w tym świetle własne życie i duchowość. Będzie również okazja do przyjrzenia się tematowi tradycji i nowości, aby wiedzieć, co z przeszłości należy zachować, szanować i strzec jak wartościowego skarbu, a co jest lepiej już porzucić, aby zrobić miejsce dla nowości i dla tego, co dopiero przychodzi.

Garść informacji:

 • początek: piątek 24.11.2023 o godzinie 18.00 (możliwość zakwaterowania od godz. 14.00);
 • zakończenie: niedziela 26.11.2023, ok. godziny 13.00;
 • zakwaterowanie: pojedynczo lub w pokojach dwu i trzyosobowych z łazienkami;
 • zapisy na adres: lectiodivina321@gmail.com
  W zgłoszeniu proszę podać formę rekolekcji i datę (w tym wypadku: W szkole świętego Franciszka z Asyżu, 24-26 XI), imię, nazwisko, miejscowość i numer telefonu oraz w przypadku rodziny potwierdzenie na zakwaterowanie w pokoju dwuosobowym. Zgłoszenie będzie potwierdzone wiadomością zwrotną;
 • należy zabrać Pismo Św. i coś do notowania;
 • koszt: 300 zł;
 • prowadzący: br. Tomasz Czajka.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 781 985 289 (po godz. 14.00).

Weekendy z ojcem Wenantym

To cykl weekendowych rekolekcji w milczeniu, w czasie których duchowym przewodnikiem jest co raz bardziej znany w Polsce i nie tylko Czcigodny Sługa Boży o. Wenanty Katarzyniec. W programie m.in. osobiste doświadczenie ciszy i milczenia (bez telefonów, laptopów, tabletów), całonocna adoracja Najświętszego Sakramentu, wyjście na „pustynię” ze Słowem Bożym, wspólna Eucharystia, konferencje, Droga Krzyżowa na Dróżkach Kalwaryjskich.

„Weekend w milczeniu…” przeznaczony jest dla wszystkich, czyli dla osób świeckich, duchownych czy osób konsekrowanych. Propozycja skierowana jest do osób pełnoletnich – zarówno duchownych jak i świeckich.

Garść informacji:

 • początek: piątek 25.08.2023, godz. 18.00;
 • zakończenie: niedziela 27.08.2023, ok. godz. 13.00;
 • zakwaterowanie: pojedynczo lub w pokojach dwu- i trzyosobowych z łazienkami;
 • zapisy na adres: wenanty.katarzyniec@gmail.com. W zgłoszeniu proszę podać formę rekolekcji i datę (w tym wypadku: Weekend w milczeniu z ojcem Wenantym, 25-27 VIII), imię, nazwisko, miejscowość i numer telefonu. Zgłoszenie będzie potwierdzone wiadomością zwrotną;
 • należy zabrać Pismo Św. i coś do notowania.
 • koszt: 300 zł;
 • prowadzący: br. Dariusz Sowa.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 781 985 289 (po godz. 14.00).

W szkole ojca Wenantego to nowa propozycja weekendowych rekolekcji dla mężczyzn. Proponowane spotkania rekolekcyjne mają służyć pogłębieniu męskiej tożsamości w duchu wiary i dzielenia się z innymi mężczyznami. Duchowym przewodnikiem będzie sługa Boży ojciec Wenanty Katarzyniec. Weekendy przeznaczone są dla mężczyzn pełnoletnich każdego stanu. W programie oprócz konferencji m.in. wspólna Eucharystia, możliwość spowiedzi lub rozmowy z kapłanem oraz adoracji Najświętszego Sakramentu.

Garść informacji:

 • początek: piątek 8.09.2023, godz. 18.00;
 • zakończenie: niedziela 10.09.2023, ok. godz. 13.00;
 • zakwaterowanie: pojedynczo lub w pokojach dwu- i trzyosobowych z łazienkami;
 • zapisy na adres: lectiodivina321@gmail.com. W zgłoszeniu proszę podać formę rekolekcji i datę (w tym wypadku: W szkole ojca Wenantego, 8-10 IX), imię, nazwisko, miejscowość i numer telefonu oraz w przypadku rodziny (np. bracia, lub ojciec i syn) zaznaczenie chęci zakwaterowania w pokoju dwuosobowym. Zgłoszenie będzie potwierdzone wiadomością zwrotną;
 • należy zabrać Pismo Święte i coś do notowania;
 • koszt: 300 zł;
 • sesja dla mężczyzn;
 • prowadzący: br. Dariusz Sowa.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 781 985 289 (po godz. 14.00).

W szkole ojca Wenantego to nowa propozycja weekendowych rekolekcji dla mężczyzn. Proponowane spotkania rekolekcyjne mają służyć pogłębieniu męskiej tożsamości w duchu wiary i dzielenia się z innymi mężczyznami. Duchowym przewodnikiem będzie sługa Boży ojciec Wenanty Katarzyniec. Weekendy przeznaczone są dla mężczyzn pełnoletnich każdego stanu. W programie oprócz konferencji m.in. wspólna Eucharystia, możliwość spowiedzi lub rozmowy z kapłanem oraz adoracji Najświętszego Sakramentu.

Garść informacji:

 • początek: piątek 13.10.2023, godz. 18.00;
 • zakończenie: niedziela 15.10.2023, ok. godz. 13.00;
 • zakwaterowanie: pojedynczo lub w pokojach dwu- i trzyosobowych z łazienkami;
 • zapisy na adres: lectiodivina321@gmail.com. W zgłoszeniu proszę podać formę rekolekcji i datę (w tym wypadku: W szkole ojca Wenantego, 8-10 IX), imię, nazwisko, miejscowość i numer telefonu oraz w przypadku rodziny (np. bracia, lub ojciec i syn) zaznaczenie chęci zakwaterowania w pokoju dwuosobowym. Zgłoszenie będzie potwierdzone wiadomością zwrotną;
 • należy zabrać Pismo Święte i coś do notowania;
 • koszt: 300 zł;
 • sesja dla mężczyzn;
 • prowadzący: br. Dariusz Sowa.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 781 985 289 (po godz. 14.00).

Garść informacji:

 • początek: piątek 17.11.2023, godz. 18.00;
 • zakończenie: niedziela 19.11.2023, ok. godz. 13.00;
 • zakwaterowanie: pojedynczo lub w pokojach dwu- i trzyosobowych z łazienkami;
 • zapisy na adres: wenanty.katarzyniec@gmail.com. W zgłoszeniu proszę podać formę rekolekcji i datę (w tym wypadku: Weekend w milczeniu z ojcem Wenantym, 17-19 XI), imię, nazwisko, miejscowość i numer telefonu. Zgłoszenie będzie potwierdzone wiadomością zwrotną;
 • należy zabrać Pismo Św. i coś do notowania.
 • koszt: 300 zł;
 • prowadzący: br. Dariusz Sowa.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 781 985 289 (po godz. 14.00).

Garść informacji:

 • początek: piątek 8.12.2023, godz. 18.00;
 • zakończenie: niedziela 10.12.2023, ok. godz. 13.00;
 • zakwaterowanie: pojedynczo lub w pokojach dwu- i trzyosobowych z łazienkami;
 • zapisy na adres: wenanty.katarzyniec@gmail.com. W zgłoszeniu proszę podać formę rekolekcji i datę (w tym wypadku: Weekend w milczeniu z ojcem Wenantym, 8-10 XII), imię, nazwisko, miejscowość i numer telefonu. Zgłoszenie będzie potwierdzone wiadomością zwrotną;
 • należy zabrać Pismo Św. i coś do notowania.
 • koszt: 300 zł;
 • prowadzący: br. Dariusz Sowa.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 781 985 289 (po godz. 14.00).

Lectio Divina

Rekolekcje Lectio Divina oparte są na wielowiekowej tradycji modlitwy Słowem Bożym. Dynamika rekolekcji opiera się na czterech etapach modlitwy Słowem Bożym:

 • lectio (czytanie)
 • meditatio (medytacja)
 • oratio (modlitwa)
 • contemplatio (kontemplacja), które stanowią cztery główne momenty rekolekcyjnego dnia.

Rekolekcje skierowane są do osób pełnoletnich, duchownych i świeckich, które pragną odnawiać swoje życie w świetle Słowa Bożego. Trwają osiem dni i przeżywane są w klimacie pustyni, w pełnym milczeniu z indywidualnym prowadzeniem przez kierownika duchowego.

etap: I „Uwierzyć Jezusowi” – rekolekcje ze św. Markiem
etap: II „Powierzyć się Jezusowi” – rekolekcje ze św. Mateuszem
etap: III „Pogłębić wiarę w Jezusa” – rekolekcje ze św. Łukaszem
etap: IV „Trwać w Jezusie” – rekolekcje ze św. Janem

Garść informacji:

 • Rekolekcje odbywają się w Domu Pielgrzyma. Każdy uczestnik otrzymuje osobny pokój z łazienką;
 • zapisy od 1 lipca tylko przez formularz na stronie kalwaria.franciszkanie.pl;
 • koszt: 790 zł. Opłaty dokonujemy na miejscu w dniu rozpoczęcia rekolekcji;
 • prowadzący: br. Paweł Dybka, br. Dariusz Sowa, br. Edward Staniukiewicz,
  br. Tomasz Czajka.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 784 469 010.

Weekendy małżeńskie

Grupy Al-Anon to wspólnoty rodzin i krewnych alkoholików. Proponowane warsztaty mają służyć pomocą właśnie członkom rodzin i krewnym osób zmagających się z chorobą alkoholową. Tematem warsztatów w Kalwarii Pacławskiej jest „Odwaga do zmian”. Zapraszamy zainteresowanych. A więcej szczegółów odnośnie do programu, zapisów i opłat w załączniku: Zaproszenie I Warsztaty Al-Anon

O rekolekcjach:

Weekend małżeński podstawowy to weekendowe spotkania o charakterze warsztatów zamkniętych. Rekolekcje mają na celu pomóc w prowadzeniu owocnego dialogu pomiędzy mężem a żoną, aby lepiej się poznać, zrozumieć, bardziej sobie zaufać i wrastać w wierności Bogu i sobie nawzajem. Prowadzone są przez odpowiednio przygotowane pary małżeńskie oraz kapłana.

Rekolekcje pozwalają odnowić wzajemne uczucia i na nowo zachwycić się swoim związkiem. Małżonkom zapewniona jest pełna dyskrecja i intymność, zatem żadne sprawy nie są ujawniane na forum publicznym.

Propozycja skierowana jest do każdego małżeństwa, bez względu na staż małżeński.

Każda para ma zapewniony własny pokój z łazienką. W wolnej chwili można skorzystać z atrakcyjnego terenu wokół klasztoru i wybrać się na spacer albo też pomodlić się w Bazylice przed obrazem Matki Bożej Kalwaryjskiej lub skorzystać z dostępnej przez cały czas kaplicy.


Garść informacji:

 • początek: piątek 20.10.2023 r. o godzinie 18.00;
 • zakończenie: niedziela 22.10.2023 r., ok. godziny 13.00;
 • zakwaterowanie: pojedynczo lub w pokojach dwu i trzyosobowych z łazienkami;
 • zapisy na adres: wenanty.katarzyniec@gmail.com
  W zgłoszeniu proszę podać formę rekolekcji i datę (w tym wypadku: Weekend małżeński podstawowy, 20-22 X), imię, nazwisko, miejscowość i numer telefonu oraz
  w przypadku rodziny potwierdzenie na zakwaterowanie w pokoju dwuosobowym. Zgłoszenie będzie potwierdzone wiadomością zwrotną.
 • Należy zabrać Pismo Święte i coś do notowania.
 • koszt: 500 zł/para;
 • prowadzący: br. Edward Staniukiewicz.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 532 076 902 (po godz. 14.00).

O rekolekcjach:

Weekend małżeński podstawowy to weekendowe spotkania o charakterze warsztatów zamkniętych. Rekolekcje mają na celu pomóc w prowadzeniu owocnego dialogu pomiędzy mężem a żoną, aby lepiej się poznać, zrozumieć, bardziej sobie zaufać i wrastać w wierności Bogu i sobie nawzajem. Prowadzone są przez odpowiednio przygotowane pary małżeńskie oraz kapłana.

Rekolekcje pozwalają odnowić wzajemne uczucia i na nowo zachwycić się swoim związkiem. Małżonkom zapewniona jest pełna dyskrecja i intymność, zatem żadne sprawy nie są ujawniane na forum publicznym.

Propozycja skierowana jest do każdego małżeństwa, bez względu na staż małżeński.

Każda para ma zapewniony własny pokój z łazienką. W wolnej chwili można skorzystać z atrakcyjnego terenu wokół klasztoru i wybrać się na spacer albo też pomodlić się w Bazylice przed obrazem Matki Bożej Kalwaryjskiej lub skorzystać z dostępnej przez cały czas kaplicy.


Garść informacji:

 • początek: piątek 1.12.2023 r. o godzinie 18.00;
 • zakończenie: niedziela 3.12.2023 r., ok. godziny 13.00;
 • zakwaterowanie: pojedynczo lub w pokojach dwu i trzyosobowych z łazienkami;
 • zapisy na adres: wenanty.katarzyniec@gmail.com
  W zgłoszeniu proszę podać formę rekolekcji i datę (w tym wypadku: Weekend małżeński podstawowy, 1-3 XII), imię, nazwisko, miejscowość i numer telefonu oraz
  w przypadku rodziny potwierdzenie na zakwaterowanie w pokoju dwuosobowym. Zgłoszenie będzie potwierdzone wiadomością zwrotną.
 • Należy zabrać Pismo Święte i coś do notowania.
 • koszt: 500 zł/para;
 • prowadzący: br. Edward Staniukiewicz.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 532 076 902 (po godz. 14.00).

Indywidualne dni skupienia

Oprócz organizowanych sesji rekolekcyjnych, w ciągu całego roku istnieje możliwość indywidualnego przeżycia dni skupienia (w wybranym przez siebie terminie). Jeśli zatem szukasz wyciszenia, spokoju, odpoczynku, rozmowy z kapłanem, przestrzeni na osobistą modlitwę, kontemplację, adorację, zadzwoń781 985 289.

Wolontariat

Wolontariat w Kalwarii Pacławskiej to dobrowolne zaangażowanie na rzecz sanktuarium i pielgrzymów przybywających na to miejsce.

 • Ta propozycja skierowana jest do tych wszystkim, którzy w zamian za darmowy nocleg i wyżywienie chcieliby służyć, temu miejscu różnego rodzaju pracą. Ponadto jest to czas modlitwy, formacji i duchowego rozeznawania.
 • Zapraszamy do zaangażowania się zwłaszcza mężczyzn.
 • Oprócz podanych na stronie zorganizowanych terminów wolontariatu, istnieje możliwość podjęcia wolontariatu w innych terminach.

Prosimy o kontakt na adres e-mail: lectiodivina321@gmail.com, podając imię i nazwisko oraz numer telefonu.

Prowadzący rekolekcje

Poniżej prezentujemy braci prowadzących oferowane przez nas rekolekcje:

Kapłan, franciszkanin, ukończył studia doktorskie w zakresie teologii duchowości (franciszkanizmu).

Kapłan, franciszkanin, magister nowicjatu krakowskiej prowincji braci mniejszych konwentualnych. Od wielu lat prowadzi rekolekcje skupione szczególnie wokół Słowa Bożego i Matki Bożej.

Kapłan, franciszkanin, promotor kultu Sługi Bożego o. Wenantego Katarzyńca, autor wielu publikacji na jego temat, inicjator wydarzeń kulturalnych związanych ze Sługą Bożym. Od wielu lat towarzyszy uczestnikom rekolekcji Weekendy w milczeniu z ojcem Wenantym.

Galeria zdjęć