Zawierz się Maryi

Drogi czcicielu Matki Bożej Kalwaryjskiej!

Jeśli pragniesz świętości, zawierz się Niepokalanemu Sercu Maryi, która zaprowadzi Cię do Jezusa. Jeśli nie wiesz jak postąpić, znajdujesz się w sytuacji bez wyjścia, przeżywasz jakiekolwiek problemy życia codziennego (takie jak: duchowe zagubienie, choroby, problemy rodzinne itp.) zawierz się Maryi, która zawsze złączona z wolą Boga, wie jaką drogą cię poprowadzić.

Zawierzenia siebie i swojej rodziny pod opiekę Jej Niepokalanego Serca możesz dokonać indywidualnie, w naszym sanktuarium przed Cudownym Obrazem. W tym celu został przygotowany specjalny tekst modlitwy, który ma  pomóc w dokonaniu zawierzenia. Tekst zawierzenia znajduje się przed ołtarzem Matki Bożej na drewnianej skrzyni z napisem „Zawierz się Maryi”.

Jeśli nie możesz przybyć do Kalwarii pobierz Akt zawierzenia i zawierz się Maryi w domu w czasie osobistej modlitwy.

Pamiętaj! Zawierzając się Maryi pozwalasz Jej zająć się Twoim życiem.
Aby pogłębiać swoje zawierzenie Maryi, zachęcamy do uczestnictwa w Nabożeństwie Pierwszych Sobót Miesiąca (więcej informacji tutaj).

W każdą pierwszą sobotę miesiąca (maj – październik o godz. 18:00; listopad – kwiecień o godz. 12.00) będzie sprawowana Msza Święta w intencji wszystkich, którzy zawierzyli się Niepokalanemu Sercu Maryi. Zapraszamy do wspólnej modlitwy podczas tej Eucharystii.

Zawierz się Maryi, bo…

jak św. Bernard z Clairvaux

„Idąc za Nią, nie zbłądzisz.

Modląc się do Niej, nie zwątpisz.

Myśląc o Niej, nie zmylisz się.

Jej się trzymając, nie zginiesz.

Pod Jej opieką nie doznasz lęku.

Gdy Cię prowadzić będzie, nie utrudzisz się.

Gdy Ci łaskawa będzie, dojdziesz do celu”.