Nowe miejsce pochówku
o. Wenantego Katarzyńca

24 marca 2018 r. dokonano ponownego rozpoznania i przeniesienia do kościoła doczesnych szczątków Czcigodnego Sługi Bożego o. Wenantego Katarzyńca OFMConv (1889-1921). Rano przy ołtarzu Matki Bożej Kalwaryjskiej sprawowana była Msza Święta o beatyfikację zakonnika pod przewodnictwem o. Mariana Gołąba OFMConv, przełożonego krakowskiej prowincji franciszkanów. Eucharystię koncelebrowali członkowie Komisji, ustanowionej przez abpa Adama Szala, Metropolitę Przemyskiego do tej sprawy. We Mszy Świętej uczestniczyli również bracia nowicjusze, parafianie i pielgrzymi. Wieczorem, po wypełnieniu powierzonego im zadania członkowie Komisji oraz bracia z klasztoru i nowicjatu wzięli udział w uroczystym przeniesieniu nowej trumny do kościoła, gdzie została złożona w specjalnie przygotowanym nagrobku, wykonanym z marmuru carrara. Wenanty Katarzyniec umarł w opinii świętości 31 marca 1921 r. w Kalwarii Pacławskiej.

W 1930 r. o. Maksymilian M. Kolbe w liście okólnym z Japonii postulował wszczęcie starań o beatyfikację o. Wenantego Katarzyńca. Od 27 czerwca 1950 r. do 31 kwietnia 1951 r. w Kurii Biskupiej w Przemyślu odbywał się proces informacyjny dot. świętości życia o. Wenantego Katarzyńca. W maju 1951 r. dokumenty z procesu informacyjnego w Przemyślu zostały przekazane do Rzymu. Od tamtej pory o. Wenantemu przysługiwał tytuł „Sługa Boży”. 16 sierpnia 1950 r. w Kalwarii Pacławskiej miała miejsce ekshumacja ciała Sługi Bożego, które zostało przeniesione z cmentarza do kamiennego grobu w krużganku kościoła klasztornego. 2 stycznia 1996 r. zostały zakończone prace nad Positio dotyczącym życia i heroiczności cnót Sł. B. o. Wenantego Katarzyńca. 30 kwietnia 2013 r. komisja konsultorów teologicznych przebadała Positio. Poproszono o uzupełnienie dokumentów, które 2 sierpnia 2013 r. zostały przekazane do Rzymu. 5 kwietnia 2016 r. komisja kardynałów i biskupów wydała pozytywną opinię dotyczącą życia i cnót Sługi Bożego o. Wenantego Katarzyńca. 26 kwietnia 2016 r. papież Franciszek wyraził zgodę na publikację dekretu o heroiczności cnót Sługi Bożego o. Wenantego Katarzyńca. Od tamtej pory przysługuje mu tytuł: Czcigodny Sługa Boży.

Postulatorem Zakonu jest o. Damian-Gheorghe Pătraşcu, a wicepostulatorem dla sprawy o. Wenantego – o. Paweł K. Solecki. 7-8 kwietnia w Kalwarii Pacławskiej odbędą się dni modlitw o beatyfikację o. Wenantego. W sobotę 7 kwietnia o godz. 14.00 będzie Droga Krzyżowa na dróżkach kalwaryjskich; o g. 16.30 – Modlitwy przy grobie o. Wenantego; o g. 17.00 – Konferencja „Czas w myśli i konferencjach o. Wenantego Katarzyńca” (o. dr Andrzej Zając); o godz. 18.00 – Msza święta (o. Mariusz Kozioł, wikariusz prowincji); o g. 20.00 – Program słowno-muzyczny (Bracia Nowicjusze); o g. 21.00 – Apel Maryjny i zasłonięcie Cudownego Obrazu. W niedzielę 8 kwietnia o g. 10.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia przy grobie o. Wenantego; o g. 10.15 – Konferencja i promocja książki Tomasza P. Terlikowskiego „Wenanty Katarzyniec. Polski Szarbel”; o g. 11.00 – Msza święta o rychłą beatyfikację o. Wenantego Katarzyńca i poświęcenie nowego miejsca pochówku Czcigodnego Sługi Bożego (abp Adam Szal); o g. 12.00 – Spotkanie z autorem książki red. T. P. Terlikowskim.