10- 18 listopad 2018, Kalwaria Pacławska / k. Przemyśla

  • etap: I „Uwierzyć Jezusowi” – rekolekcje ze św. Markiem
    PROWADZĄCY: o. Paweł Dybka OFMConv
  • etap: II „Powierzyć się Jezusowi” – rekolekcje ze św. Mateuszem
    PROWADZĄCY: o. Stanisław Nuckowski OFMConv

Dynamika rekolekcji opiera się na czterech etapach modlitwy Słowem Bożym:

  • lectio (czytanie)
  • meditatio (medytacja)
  • oratio (modlitwa)
  • contemplatio (kontemplacja), które stanowią cztery główne momenty rekolekcyjnego dnia.

Rekolekcje skierowane są do osób pełnoletnich, zarówno duchownych i świeckich, które pragną odnawiać swoje życie w świetle Słowa Bożego. Trwają osiem dni i przeżywane są w klimacie pustyni, w pełnym milczeniu z indywidualnym prowadzeniem przez kierownika duchowego.

Uwaga! Na etap II mogą się zgłosić te osoby, które odbyły I etap rekolekcji ze św. Markiem, na Kalwarii lub w innym miejscu gdzie prowadzone są tego typu rekolekcje.

Koszt: 600 zł.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem: +48 784 469 010

 

Zapisy przez FORMULARZ.