9 – 17 listopad 2019, Kalwaria Pacławska / k. Przemyśla

  • etap: I „Uwierzyć Jezusowi” – rekolekcje ze św. Markiem
    PROWADZĄCY: o. Paweł Dybka OFMConv
  • etap: II „Powierzyć się Jezusowi” – rekolekcje ze św. Mateuszem
    PROWADZĄCY: o. Stanisław Nuckowski OFMConv
  • etap: III „Pogłębić wiarę w Jezusa” – rekolekcje ze św. Łukaszem
    PROWADZĄCY: o. Dariusz Sowa OFMConv

Dynamika rekolekcji opiera się na czterech etapach modlitwy Słowem Bożym:

– lectio (czytanie)

– meditatio (medytacja)

– oratio (modlitwa)

– contemplatio (kontemplacja), które stanowią cztery główne momenty rekolekcyjnego dnia.

Rekolekcje skierowane są do osób pełnoletnich, zarówno duchownych i świeckich, które pragną odnawiać swoje życie w świetle Słowa Bożego. Trwają osiem dni i przeżywane są w klimacie pustyni, w pełnym milczeniu z indywidualnym prowadzeniem przez kierownika duchowego.

Uwaga! Na etap II I III mogą się zgłosić te osoby, które odbyły wcześniejsze etapy rekolekcji Lectio Divina na Kalwarii Pacławskiej lub w innym miejscu gdzie prowadzone są tego typu rekolekcje.

Koszt: 600 zł.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem: +48 784 469 010

Zapisy przez FORMULARZ.