Sanktuarium Matki Bożej Kalwaryjskiej i Znalezienia Krzyża Świętego

Witamy

To miejsce wyjątkowe - święte, gdzie Bóg w tylko sobie wiadomy sposób rozlewa swe błogosławieństwo i ubogaca pątników swoimi łaskami.
Zabytkowa świątynia wyszeptana od stuleci szmerem modlitw, czy drżąca od organowych głosów wtórujących kalwaryjskim pieśniom - tylko tu śpiewanym, przyjmuje każdego, kto chce się spotkać z Bogiem w sakramentach Kościoła czy na osobistej adoracji.

Cudowny obraz

W Kalwarii Pacławskiej czczony jest cudowny obraz Matki Bożej.

W XVIIw. słynący łaskami, wizerunek Matki Bożej odbierał swoją cześć we franciszkańskim kościele w Kamieńcu Podolskim.
Przed nim modlili się między innymi
hetmani Stanisław Żółkiewski i Stefan Czarniecki,
Książę Jarema Wiśniowiecki,
oraz królowie: Jan Kazimierz i Jan III Sobieski.
Cuda

Cuda

W 1685 r. zanotowano pierwszy cud – uratowanie kościoła od pożaru.
Dróżki

Dróżki

W 1769 r. wydano pierwszy modlitewnik do nabożeństw po Dróżkach Kalwaryjskich.
Koronacja

Koronacja

15 VIII 1882 r. odbyła się koronacja Obrazu Matki Bożej Kalwaryjskiej koronami papieskimi.
II Wojna

II Wojna

W 1939 r. obraz ukryto w Czyszkach pod Lwowem, potem w Jaśle i Krakowie, gdzie został zamurowany w fundamentach kościoła.
Wzgórze kalwaryjskie

Wzgórze kalwaryjskie: wysokość 465 m n.p.m. Jest najbardziej na północ wysuniętą częścią Karpat Wschodnich. Należy do Pasma Kalwaryjskiego w Górach Sanocko - Turczańskich, które ciągnie się od Huwnik nad Wiarem na północy, do Dobromila nad Wyrwą na południu.

za: przewodnikprzemysl.wordpress.com
Kalwaria Pacłałwska

Foto Galeria

image

Kościół

Ambona i Ołtarz św. Antoniego

image

Church

Bow & Prey

image

Church

Bow & Prey

image

Church

Bow & Prey

image

Church

Bow & Prey

image

Church

Bow & Prey

image

Church

Bow & Prey

image

Church

Bow & Prey

image

Church

Bow & Prey

image

Church

Bow & Prey

Świątynia

Kamery video

image

Sanktuarium kalwaryjskie

Ołtarz Główny i Ołtarz MB Kalwaryjskiej

Sanktuarium kalwaryjskie

Historia

Category : admin
Z inicjatywy Józefa Tyszkowskiego, właściciela Huwnik, założono ok. 1868 r. przy kościele kalwaryjskim Orkiestrę. Tyszkowski zakupił instrumenty, a później przez długie lata utrzymywał orkiestrę własnym kosztem...Read detail
Category : admin
Innym przejawem działalności społecznej franciszkanów kalwaryjskich była założona przez nich Szkoła parafialna. Andrzej Maksymilian Fredro wysuwał w swoich dziełach projekty reform szkolnictwa i oświaty. ..Read detail
Category : admin
Oprócz działalności duszpasterskiej, poprzez wspomniane bractwa i stowarzyszenia, franciszkanie rozwijali także działalność charytatywno-społeczną, do takiej zaliczyć można tzw. Instytut inwalidów istniał w klasztorze w XIX w. ..Read detail
Category : admin
Wyrazem żywotności parafii kalwaryjskiej były istniejące tam bractwa i stowarzyszenia oraz działalność przez nie rozwijana. Kościół kalwaryjski miał w XIX w, pierwsze miejsce w galicyjskiej prowincji franciszkanów pod względem ilości istniejących przy nim bractw. ..Read detail
Category : admin
Kalwaria powstała w 1665 r. ale wszystkie inne wsie, wchodzące później w skład parafii kalwaryjskiej istniały od dawna. ..Read detail
Category : admin
Pochodził z Tarnawy Wielkiej, że w roku 1739 został wojskim dźwinogrodzkim, a w roku 1740 - żydaczowskim, jednakże zrezygnował z tego urzędu w 1755r. ..Read detail
Category : admin
Z powstaniem Kalwarii wiąże się legenda, która mówi iż A. M. Fredro podczas polowania zapuścił się w głąb lasu w pogoni za jeleniem i w miejscu, gdzie dziś stoi kościół, miał ujrzeć między rogami tegoż jelenia jaśniejący krzyż...Read detail
Category : admin
Początki klasztoru, jak i osady Kalwaria Pacławska, związane są z osobą Andrzeja Maksymiliana Fredry...Read detail

Copyright 2017 © KALWARIA PACŁAWSKA. Wszelkie prawa zastrzeżone.
9PGoraz InwaveThemes.