30.09.2020 – Stan prac konserwatorskich i budowlanych

Pobierz PDFWyrukuj stronę

Informacja z realizacji prac konserwatorskich i robót budowlanych na dzień 30 wrzesień 2020r.

Trwają prace konserwatorskie w obiektach zabytkowych w Kalwarii Pacławskiej.

W III kwartale br. w kościele w ramach konserwacji dekoracji malarskiej  i  wyposażenia wnętrza kościoła wykonano:

 1. Prezbiterium malowidła ścienne – w 16 %
 2. Transept malowidła ścienne – w 8 %.
 3. Parapet chóru  – w 100%
 4. Dawna zakrystia malowidła ścienne – w 30%
 5. Konserwacja Stalle – 30%
 6. Konfesjonały 12 szt. – 64%
 7. Kaplica Ukrzyżowania elewacja – 20%
 8. Kaplica Grób Matki Bożej ołtarz – 50%
 9. Kaplica Grób Matki Bożej polichromia ścienna – 15%
 10. Kaplica Grób Matki Bożej elewacja – 34%
 11. Kaplica Domek Matki Bożej ołtarz – 22%
 12. Kaplica Domek Matki Bożej – polichromia ścienna 100%
 13. Kaplica Rafała elewacja – 15%

Wartość wykonanych prac konserwatorskich w III kw. 2020r  wynosi – 749 213,64 zł.

Wartość prac konserwatorskich od początku realizacji projektu wynosi – 3 556 791,40 zł co stanowi 71,36%.

Informacja z realizacji prac budowlanych w budynku dawnego nowicjatu (kamienicy) i budynkach gospodarczych na dzień 30 września 2020r.

W ramach prowadzonych robót budowlanych  wznoszone są ściany w dawnych budynkach gospodarczych, postawiono konstrukcję drewnianą w sali spotkaniowej,  wykonuje się wymiany stropów, izolacji pionowych i poziomych, a także roboty sanitarne w budynku dawnego nowicjatu (kamienicy).

Wartość wykonanych robót budowlanych w III kw. 2020r wynosi – 1 463 700,00 zł.

Wartość robót budowlanych od początku realizacji projektu wynosi – 5 195 583,35 zł co stanowi 39%.