Weekend w ciszy z o. Wenantym

W ciszy, zadumie, refleksji, sam na sam z Bogiem i ze sobą… przy Sercu Matki Bożej Kalwaryjskiej i przy grobie Ojca Wenantego… zgłębiając tajemnice duchowości tego cichego i pokornego franciszkanina, będziemy przeżywać kolejne rekolekcje z Ojcem Wenantym. Ze względu na zaistniałą sytuację, odbędą się tylko trzy serie rekolekcji w jesieni 2020 r. Poniżej zamieszczone są terminy rekolekcji. Już trwają zapisy. Zapraszamy!

Więcej informacji można uzyskać także pod numerem telefonu 532 076 902 (o.Edward).

Terminy rekolekcji:

23-26 listopada 2020 r. – Kapłańskie… z Ojcem Wenantym
27-29 listopada 2020 r. – W milczeniu… z Ojcem Wenantym
4-6 grudnia 2020 r. – Małżeńskie – kurs podstawowy

Dom pielgrzyma w Kalwarii Pacławskiej

Franciszkanie

Kalwaria Pacławska 40

37-743 Kalwaria Pacławska 40

(0-16) 671-95-55
fax (0-16) 671-95-53
dompielgrzyma@franciszkanie.pl

Więcej informacji o Czcigodnym Słudze Bożym – o. Wenantym na oficjalnej stronie: wenanty.pl