Umowa na prace konserwatorskie podpisana

Podpisanie umowy na wykonanie prac konserwatorskich w Kalwarii Pacławskiej.

W dniu 22 lutego 2019r. w Klasztorze Znalezienia Krzyża Świętego Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów) w Kalwarii Pacławskiej w obecności Gwardiana o. Krzysztofa Hury, Pani Beaty Kot Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i Pana mgr Wojciecha Kozaka doszło do podpisanie umowy na realizację zadania na wykonanie prac konserwatorskich wnętrza i wyposażenia Kościoła pw. Znalezienia Krzyża Św.  oraz  wykonanie prac konserwatorskich czterech kaplic kalwaryjskich, tj. Kaplicy Ukrzyżowania Pana Jezusa, Kaplicy Domek Matki Bożej, Kaplicy Grobu Matki Bożej, Kaplicy Św. Rafała.

Zadanie  realizowane jest w ramach projektu„Kalwaryjskie Fortalicium Fredry – konserwacja, rewaloryzacja i roboty budowlane przy zabytkowych obiektach klasztornych wraz z kaplicami kalwaryjskimi” nr POIS.08.01.00-00-0017/17 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 20142020.

Prace konserwatorskie wykonywać będzie Konsorcjum Konserwacja Dzieł Sztuki S.C & ARS FORTIS Sp. z o. o. Sp.k. reprezentowanym przez Lidera Konsorcjum Wojciecha Kozaka.

Wartość robót wynosić 4 984 000,00 PLN brutto, a termin wykonania określono na dzień 30 czerwiec 2021r.