Rzeka WIAR

Wiar to rzeka o długości 70 km. Jest jednym z większych dopływów Sanu. Wypływa w Górach Sanocko – Turczańskich, w paśmie Chwaniowa na zboczach wzgórza Brańcowa ( 685 m n.p.m.).
Pod Kalwarią Pacławską kończy się górny, czterdziestokilometrowy odcinek biegu Wiaru – rzeka opuszcza tutaj Karpaty i wpływa na teren Podkarpacia Wschodniego. Wcześniej Wiar na długości 20 km stanowi granicę między Karpatami Wschodnimi (Góry Sanocko – Turczańskie), a Karpatami Zachodnimi (Pogórze Przemyskie). Wiar w górnym biegu jest bardziej górskim potokiem niż rzeką. Podmywane wartkim nurtem brzegi odsłaniają fragmenty skał (flisz karpacki). Dolina górnego Wiaru kończy się poniżej Nowosiółek Dydyńskich grzędą skalną (zlepieńce egzotykowe), będącą krańcem wzgórza Hyb ( 423 m n.p.m.). Rzeka wpływa tu na obszar wyżynnego Płaskowyżu Sańsko – Dniestrzańskiego (Podkarpacie Wschodnie) i stopniowo zatraca dotychczasowy charakter rzeki górskiej. 6 km niżej, za Sierakoścami Wiar wpływa na Ukrainę. Właśnie na Ukrainie w okolicy miasteczka Niżankowice, łączy się ze swoim największym dopływem Wyrwą, a nieco niżej z płynącą przez Cyków Buchtą. W tym miejscu ponownie przekracza granicę i wraca do Polski. Uchodzi do Sanu w Przemyślu, już na obszarze Kotliny Sandomierskiej (Północne Podkarpacie). Dolny bieg Wiaru związany jest z będącą fragmentem Płaskowyżu Sańsko – Dniestrzańskiego Bramą Przemyską. Rzeka charakteryzuje się tu powolnym nurtem, głębsza wodą i niedostępnymi brzegami.


Na zachód od Kalwarii Pacławskiej płynie potok Sopotnik – prawobrzeżny dopływ Wiaru. Wypływa w masywie Suchego Obycza na wysokości około 550 m n.p.m., a uchodzi do Wiaru w Huwnikach na wysokości około 260 m n.p.m.. Na całej z górą siedmiokilometrowej długości płynie dziką, zalesioną doliną. W górnym biegu dolina ma strome zbocza i wąskie dno, dlatego spadek potoku jest większy, natomiast w biegu środkowym Sopotnik płynie wolniej, doliną o szerszym dnie, często zmieniając koryto. W dolnym biegu przepływa skalne progi i niewysoki wodospad.