Parki krajobrazowe

Dla ochrony przyrody powołano dwa parki krajobrazowe: Park Krajobrazowy Pogórza Przemyskiego i Park Krajobrazowy Gór Słonnych. Obie nazwy nie są ścisłe, ponieważ park Krajobrazowy Pogórza Przemyskiego obejmuje oprócz Pogórza Przemyskiego także fragmenty pogórza Dynowskiego i Gór Sanocko – Turczańskich, natomiast park Krajobrazowy Gór Słonnych wykracza daleko poza granice Gór Słonnych i obejmuje m. in. pasma: Chwaniowa, Braniowa, Jamnej oraz częściowo pasma Krzemienia, Działu, Ostrego Działu i Masyw Roztoki.

Park Krajobrazowy Pogórza Przemyskiego powstał w 1991 roku. Zajmuje powierzchnię 618,62 km2. Od 2004 rok należy do Europejskiej Sieci Ekologoicznej NATURA 2000 (Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków pn. “Pogórze Przemyskie”). Teren Parku obejmuje skrawki Pogórza Dynowskiego, większą część Pogórza Przemyskiego i niewielki fragment Gór Sanocko – Turczańskich. W obrębie Parku znajduje się kilka rezerwatów przyrody:

 • na Pogórzu Dynowskim: “Broduszurki” (Bachórzec, torfowiskowy), “Brzoza Czarna” (Reczpol, florystyczny), “Przełom Hołubli” (Korytniki, leśno – krajobrazowy)
 • na Pogórzu Przemyskim: “Leoncina” (Tarnawce, florystyczny – kłokoczka południowa), “Reberce” (Wola Korzeniecka, leśno – krajobrazowy), “Krępak” (Korzeniec, leśno – krajobrazowy), “Kopystanka” (Kopyśno, leśno – krajobrazowy)
 • w Górach Sanocko – Turczańskich: “Kalwaria Pacławska” (Kalwaria Pacławska, leśno – krajobrazowo – kulturowy), “Turnica (Makowa, leśny)

22

Park Krajobrazowy Gór Słonnych utworzono w 1992 roku. Posiada powierzchnię 513,92 km2. Graniczy na północy z Parkiem Krajobrazowym Pogórza Przemyskiego. Obejmuje północną część Gór Sanocko – Turczńskich (z wyjątkiem obszaru leżącego na Ukrainie i niewielkiego fragmentu należącego do Parku Krajobrazowego Pogórza Przemyskiego) i małe skrawki Pogórza Przemyskiego. W Parku znajduja się następujące rezerwaty przyrody:

 • w Górach Słonnych: “Polanki”(Bykowce, leśny), “Góra Sobień” (Monasterzec, leśny), “Dyrbek” (Bezmiechowa Górna, leśny), “Buczyna w Wańkowej” (Wańkowa, leśny)
 • na Chwaniowie: “Nad Trzciańcem” (Trzcianiec, leśny), “Chwaniów” (Jureczkowa, Wojtkówka, leśny)
 • na Ostrym Dziale: “Cisy w Serednicy” (Wola Romanowa, florystyczny)
 • w Paśmie Braniowa: “Na Opalonym” (Wojtkówka, leśny)
 • w Paśmie Oratyka: “Na Oratyku” (Krościenko, leśny)
Otulinę Parku Krajobrazowego Pogórza Przemyskiego stanowi Przemysko – Dynowski Obszar Chronionego Krajobrazu (489,14 km2). Na południu Wschodniobeskidzki Obszar Chronionego Krajobrazu (996,67 km2) oddziela Park Krajobrazowy Gór Słonnych od Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery “Karpaty Wschodnie”, który składa się z sześciu jednostek na obszarze trzech państw:
 • Bieszczadzki Park Narodowy oraz Ciśniańsko – Wetliński Park Krajobrazowy i Park Krajobrazowy Doliny Sanu (Polska)
 • Użański Przyrodniczy Park Narodowy i Nadsański Regionalny Park Krajobrazowy (Ukraina)
 • Park Narodowy “Połoniny” (Słowacja)

W latach dziewięćdziesiątych planowano utworzenie w okolicach Kalwarii Pacławskiej Turnickiego Parku Narodowego. Park miał powstać na gruntach dawnego rządowego ośrodka łowieckiego (tereny arłamowskie). Istniało kilka koncepcji tego parku, ale ostatecznie żadna nie doczekała się realizacji.

 

     zobacz więcej informacji:  www.parkiprz.itl.pl