Informacje ogólne

INFORMACJE OGÓLNE

Dział “TURYSTYKA” oprac. Jakub Kalinowski
przewodnik bieszczadzki, pilot wycieczek, zapraszamy na stronę p. Jakuba:

Kalwaria Pacławska to pojęcie o trzech znaczeniach. Odnosi się równocześnie do wzgórza, do miejscowości leżącej na jego grzbiecie oraz do rezerwatu przyrody na jego wschodnich stokach.

Wzgórze kalwaryjskie o wysokości 465 m n.p.m. znajduje się w najbardziej na północ wysuniętej części Karpat Wschodnich. Należy do Pasma Kalwaryjskiego w Górach Sanocko – Turczańskich. Pasmo Kalwaryjskie ciągnie się od Huwnik nad Wiarem na północy do Dobromila nad Wyrwą na południu. Mniej więcej w połowie długości, na Wysokiej Górze ( 510 m n.p.m.), przecina je granica polsko – ukraińska. Na wschodzie opada ku falistym obszarom Płaskowyżu Sańsko – Dniestrzańskiego, stanowiącego wododział Morza Bałtyckiego i Morza Czarnego. Na zachodzie doliny Sopotnika i Paportniańskiego Potoku oddzielają je od położonych także w Górach Sanocko – Turczańskich wzniesień Masywu Suchego Obycza. Na północ od Wiaru rozciąga się Pogórze Przemyskie.

Miejscowość Kalwaria Pacławska to niewielka wieś na grzbiecie wspomnianego wzgórza. Pierwszy człon nazwy nawiązuje do Kalwarii (Golgota) w Ziemi Świętej, a drugi pochodzi od sąsiedniej, leżącej w obniżeniu między wzgórzami, wsi Pacław. Najbardziej charakterystycznym elementem Kalwarii Pacławskiej jest Sanktuarium Męki Pańskiej i Matki Bożej Kalwaryjskiej. Zespół obejmuje oprócz kościoła i klasztoru oo. Franciszkanów Konwentualnych także 42 kaplice na administracyjnym obszarze Kalwarii Pacławskiej i Nowosiółek Dydyńskich. Kalwaryjski Sanktuarium jest największym na terenie Województwa Podkarpackiego (“Jasna Góra Podkarpacia”).

Rezerwat leśno – krajobrazowo – kulturowy “Kalwaria Pacławska” obejmuje lasy bukowo – jodłowe na wschodnich stokach Kalwarii wraz ze wzgórzem Magdalenka ( 393 m n.p.m.).

Kalwaria Pacławska leży w górzystym terenie między Przemyślem, a Bieszczadami. Odległość od kościoła w Kalwarii do centrum Przemyśla wynosi 24 km (w linii prostej 17 km), a najkrótszą drogą od kościoła w Kalwarii do będących sercem polskich Bieszczadów Ustrzyk Górnych wynosi 90 km (w linii prostej około 60 km). Odległość z Kalwarii Pacławskiej do Jeziora Solińskiego wynosi najkrótszą drogą nieco ponad 60 km (w linii prostej około 30 km).