Wnętrze kościoła

Wnętrze kościoła zachowało pierwotny barokowy styl. Jak już zostało wspomniane, korpus kościoła jest trójnawowy, bazylikowy z transeptem wystającym poza ściany naw bocznych. Cała główna nawa razem z prezbiterium ma 37 m długości i 8, 20 m szerokości; natomiast transept 25 m długości i 8, 40 m szerokości. Ściany wewnętrzne ozdobione zostały bliźniaczymi pilastrami. Nawy boczne posiadają po 12, 10 m długości i 2, 10 m szerokości. Otwarte są do nawy głównej półkolistymi arkadami wspartymi na masywnych czworobocznych filarach. Sklepienia nawy głównej i bocznych są, kolebkowe zaś w skrzyżowaniu naw żaglaste.

 

Ciekawą i charakterystyczną ozdobą wnętrza kościoła jest galeryjka znajdująca się pod sklepieniem i obiegająca cały kościół. Prezbiterium kościoła jest dwuprzęsłowe, zamknięte prostą ścianą. Od północy dobudowano do niego dwa kwadratowe pomieszczenia (dawniej zakrystia i skarbiec), od południa zaś przedsionek łączący kościół z nawą, zakrystią i budynkiem klasztornym. Wszystkie ołtarze będące niewątpliwie bogatą dekoracją kościoła kalwaryjskiego, wywodzą się z warsztatu wybitnego rzeźbiarza lwowskiego Macieja Polejowskiego z XVIII w.