Nawy

W nawie głównej znajdują się dwa ołtarze. Ustawione na filarach oddzielających nawę główną od bocznych. Po prawej stronie, ołtarz poświęcony św. Tekli, naprzeciw ołtarza wisi obraz przedstawiający św. Józefa z Dzieciątkiem. Po lewej stronie nawy głównej jest ołtarz poświęcony św. Józefowi z Kupertynu, w którym to ołtarzu znajduje się obraz św. Maksymiliana, naprzeciw ołtarza zawieszony jest niewielki obraz przedstawiający wskrzeszenie Łazarza. Jest to kopia większego XVIII-wiecznego obrazu autorstwa Jouveneta.

Na pilastrach w prezbiterium i nawie głównej znajdują się portrety Apostołów, na wewnętrznej stronie jednego z obrazów widnieje napis: “Jan Bieszczad malował w roku 1866”. Również w tej części kościoła, na filarach, znajdują się, w barokowych, owalnych ramach, dwa obrazy: św. Michała Archanioła i św. Mikołaja.

Wnętrze nawy głównej niewątpliwie zdobi chór muzyczny, na którym znajdują się barokowe organy. Po prawej stronie, w arkadzie prowadzącej do nawy bocznej, wisi współczesny obraz przedstawiający św. o. Pio, na ścianie zamykającej nawę boczną umieszczono obraz św. Antoniego. Na filarze tej nawy możemy zobaczyć także obraz przedstawiający bł. Jana Dunsa Szkota a na ścianach stacje Drogi Krzyżowej.

Po lewej stronie nawy głównej, w arkadzie prowadzącej do nawy bocznej, nad kropielnicą, umieszczono pięknie wykonany krzyż. W tej nawie oprócz stacji Drogi Krzyżowej zobaczyć można, na ścianie kończącą nawę, przepiękny obraz przedstawiający św. Franciszka z Asyżu a także, na filarach nawy, obraz pokazujący franciszkańskich męczenników Andrzeja i Towarzyszy i dalej obraz św. Bonawentury.