Unikalna zabudowa

KALWARIA – DREWNIANA ZABUDOWA MAŁOMIASTECZKOWA

Unikalny zespół zabytkowy tworzy zabudowa domów mieszkalnych w przylegającej do klasztoru wiosce. Do dziś zachował się układ przestrzenny miejski z rynkiem w formie ulicy, choć sama zabudowa jest wiejska. Pod jednym dachem często znajdują się chata, stajnia, budynki gospodarcze.

Miasteczko-wieś rozwijało się przez lata pod wpływem nasilającego się ruchu pątników, a odpusty wymusiły funkcjonalność domów z malowniczymi podcieniami wspartymi na słupach, które służyły jako kramy odpustowe. Strychy przeznaczano na noclegi, a wiodły do nich ustawione na zewnątrz, bokiem do frontowej ściany schody.

Ta zabudowa obecnie jako zabytek znajduje się na V szlaku architektury drewnianej