Aleja leśników

„ALEJA SOBIESKIEGO”

W 1933 roku ówczesny gwardian kalwaryjski O. Apolinary Uchman dla upamiętnienia 250-tej rocznicy odsieczy wiedeńskiej powziął myśl o utworzeniu “Alei Sobieskiego”. W tym celu klasztor zakupił 32 lipy w ogrodzie w Niżyńcu. Parafialna młodzież męska i żeńska utworzyła Koło Przyjaciół Drzewek, które miało opiekować się aleją. Na uroczystość posadzenia drzewek przybył Starosta Dobromilski, Inspektor Akademii Umiejętności, okoliczni księża. Młodzież przygotowała uroczystą akademię. Ze względu na niesprzyjające warunki pogodowe, posadzenie lip odbyło się dopiero dwa tygodnie później tj. 19 listopada 1933 roku. W tym samym dniu posadzono też na placu przed kościołem jedną lipę dla uczczenia 50 rocznicy koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej Kalwaryjskiej.

Na pamiątkę utworzenia “Alei Sobieskiego” spisano następujący protokół:

Protokół stworzenia aleji Sobieskiego: Działo się w Kalwarji dnia, 19 listopada 1933 r. Zgromadzeni na święto sadzenia drzew ku wiekopomnej pamięci Króla Jana III Sobieskiego, ku uczczeniu 250 rocznicy odsieczy wiedeńskiej przedstawiciele gmin Kalwarja, Pacław, Nowosiółki, jakoteż miejscowych władz posadzili trzydzieści lip szlachetnych na dróżce obok klasztornego ogrodu i pola i jedną lipę szlachetną obok kościoła i głównej wjazdowej bramy do wsi Kalwarja na pamiątkę obchodzonego w roku 1932. 50 lecia koronacji Cudownego obrazu Matki Bożej Kalwaryjskiej. ….. i zorganizowane ad hoc. Koło Przyjaciół Drzewek z pośród młodzieży męskiej i żeńskiej wzywają wszystkich uczestników współczesnych i dalszych następców o łączne staranie wszystkich razem i każdego z osobna, by to dzieło nasze, jak wszystka praca kwitła, rosła a rozrastała się przyczyniając się do pomyślności wszystkich w zgodnym zespole a także dla chwały Ojczyzny, potęgi państwa a bożej sprawy.

Kalwarja dnia, 19 listopada 1933 r.p.

Następują podpisy:
Apolinary Uchman gwardjan w Kalwarji
Jan Feduniewicz, naczelnik gminy w Kalwarji,
Władysław Droździak, naczelnik gminy Pacław
Michał Więnc, Teofil Osadziński, Marcin Bardziński, Antoni Słabik, Jan Kosub, Jan Solski, Józef Kamiński, i inni.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie organizuje doroczną pielgrzymkę Leśników. Pielgrzymowanie Leśników na Kalwarię zainaugurowane zostało w dniu 26 października 2000 roku posadzeniem dębowej Alei Tysiąclecia, biegnącą w kierunku Pustelni św. Marii Magdaleny.

18 września 2004 roku podczas kolejnej Pielgrzymki Leśników Dyrektor RDLP w Krośnie Jan Kraczek odsłonił kamienny obelisk z pamiątkową tablicą upamiętniającą to wydarzenia. Uroczystego poświęcenia obelisku dokonał O. Gwardian i Kustosz Sanktuarium Kalwaryjskiego O. Paweł Krzysztof Solecki.