PROJEKTY UNIJNE 2016

Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy budynku gospodarczego na centrum kulturalno-wystawiennicze.

  1. Zaproszenie do oferty cenowej (plik PDF)

  2. Projekt umowy  (plik DOCX)

  3. Protokół (plik PDF)


Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy budynku dawnej plebani na centrum usług konsultacyjno-terapeutycznych.


Zaproszenie do złożenia oferty na studium wykonalności dla projektu “Kalwaryjskie fortalicium Fredry”.

  1. Zaproszenie do złożenia oferty (plik PDF)

  2. Projekt umowy (plik PDF)

  3. Protokół (plik PDF)


Wykonanie dokumentacji projektowej dla budynku dawnego nowicjatu (kamienicy) na cele kulturalno – oświatowe.


Zaproszenie do złożenia ofert na „Przebudowę budynków gospodarczych do obsługi ruchu pielgrzymkowo – turystycznego”.