Promocja Projektu “ŚWIATŁO ZE WSCHODU”


Nowe zagospodarowanie placu

przy Kościele Znalezienia Krzyża Świętego w Kalwarii Pacławskiej

 

Klasztor Znalezienia Krzyża Świętego Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych ( Franciszkanów) w Kalwarii Pacławskiej, dzięki realizacji wspólnego partnerskiego projektu pn.: „Szlak Maryjny (Światło ze Wschodu)” z programu Program Współpracy Interreg V-A Polska – Słowacja realizuje nowe zagospodarowanie placu przy kościele. Na placu powstaną nowe alejki z kostki granitowej, nowoczesne oświetlenie, miejsca spoczynku, nagłośnienie oraz  umożliwiony będzie dostęp do darmowego Internetu  WiFi. Od strony Klasztoru zostanie wykonana pochylnia dla osób niepełnosprawnych. Projekt realizowany jest przez 13 partnerów z Polski i Słowacji. a Partnerem wiodącym jest Prešovský samosprávny kraj ze Słowacji. Szlak turystyczny będzie prowadził od strony Słowackiej z Województwa Preszowskiego poprzez parafie Litmanová, Ľutina, Levoča, Gaboltov do Polskiej strony Województwa Podkarpackiego przez Towarzystwo Jezusowe Dom Zakonny w Starej Wsi, parafię pw. św. Piotra Apostoła i św. Jana z Dukli w Krośnie, Zgromadzenie Księży Misjonarzy Saletynów, Dom Zakonny oraz Klasztor Znalezienia Krzyża Świętego Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów) w Kalwarii Pacławskiej.

Celem projektu jest poprawa infrastruktury turystycznej i zaoferowanie nowego zintegrowanego produktu turystycznego, który wzoruje się  na najbardziej znanym szlaku pielgrzymkowym do Santiago de Compostela i uwidacznia wszystkie kulturowe, przyrodnicze, historyczne, społeczne i duchowe wartości słowiańskiego narodu związane z przesłaniem i tradycją Maryjną.

Wartość zadania realizowanego na Kalwarii Pacławskiej wynosi 352 700 EURO (tj. 1 481340 zł) z czego 85% środków finansowych pochodzić będzie z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 9,34% dofinasowanie ze środków Ministerstwa  Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz 5,66% środki własne Klasztoru.

Planowane zakończenie robót 31.07.2018r.

Informację opracował
Koordynator projektu
Józef Skiba                    

 

Gwardian Klasztoru
O. Krzysztof Hura OFMConv