Zagospodarowanie placu przy Kościele.

Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych  (Franciszkanów) w Kalwarii Pacławskiej.

1.Projekt: SZLAK MARYJNY “ŚWIATŁO ZE WSCHODU”.


INFORMACJA O ZAKOŃCZONYM POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM


4. ZESTAWIENIE OFERT

5. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

6. PROMOCJA PROJEKTU “SZLAK MARYJNY (Światło ze Wschodu)”

       1. ZDJĘCIA Z ZAGOSPODAROWANIA PLACU

       2. PREZENTACJA REALIZACJI PROJEKTU “SZLAK MARYJNY (Światło ze Wschodu)”

       3. ZAKOŃCZENIE PRAC NA “SZLAKU MARYJNYM” przy kościele Znalezienia Krzyża Świętego  w Kalwarii Pacławskiej