Realizowane projekty ze środków Unii Europejskiej


  • Termomodernizacja szaletu w Kalwarii Pacławskiej

1.  Zaproszenie do złożenia oferty.
2. Zaproszenie do złożenia ofert szaletu
3. Pozwolenie konserwatorskie na szalet.
4. Opis przedmiotu zamówienia.
5. Przedmiar robót.
6. Umowa na wykonanie robót.