Odpusty papieskie

Odpusty papieskie na Jubileusz 350-lecia Kalwarii Pacławskiej

„Penitencjaria Apostolska, patrząc na pożytek wiernych i zbawienie dusz, władzą udzieloną nam przez Świętego w Chrystusie, Ojca i Pana Naszego, Franciszka, ustanowionego Papieżem przez Bożą Opatrzność… na Jubileusz Sanktuarium w Kalwarii Pacławskiej, ze Skarbca Kościoła Niebieskiego łaskawie udziela Odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami… wiernym chrześcijanom prawdziwie pokutującym i poruszonym miłością, który można uzyskać od dnia 3 maja 2018 r, do dnia 3 maja 2019 r….” – czytamy m.in. w Dekrecie jaki został przysłany przez Penitencjarie Apostolską na prośbę kustosza sanktuarium o. Krzysztofa Hury i abp. Adama Szala w związku z Jubileuszem 350-lecia Sanktuarium Męki Pańskiej i Matki Bożej w Kalwarii Pacławskiej.

Pielgrzymi nawiedzający Sanktuarium mogą zyskać papieski odpust pod zwykłymi warunkami: sakramentalna spowiedź, eucharystyczna Komunia i modlitwa w intencjach Ojca św. Odpust można również zyskać za dusze w czyśćcu cierpiące nawiedzając sanktuarium i oddając się rozmyślaniu zakończonemu Modlitwą Pańska, Wyznaniem Wiary i modlitwą przez wstawiennictwo Matki Bożej Słuchającej.

Również osoby w podeszłym wieku, chorzy oraz wszyscy, którzy z poważnych przyczyn nie mogą wyjść z domu, a duchowo połączą się z sanktuarium, m.in. przez radio, telewizję czy Internet mogą również zyskać odpust jubileuszowy.

Franciszkanie z Jasnej Góry Podkarpacia serdecznie zapraszają do nawiedzenia Sanktuarium Męki Pańskiej i Matki Bożej w Kalwarii Pacławskiej w tym szczególnym Jubileuszowym Roku Łaski.


PENITENCJARIA APOSTOLSKA

Prot. Nr 122/18/I

DEKRET

PENITENCJARIA APOSTOLSKA, patrząc na pożytek wiernych i zbawienie dusz, władzą udzieloną nam w najszczególniejszy sposób przez Świętego w Chrystusie, Ojca i Pana Naszego, Pana Franciszka, ustanowionego Papieżem przez Bożą Opatrzność, odpowiadając na prośby skierowane przez Przew. O. Krzysztofa Hurę OFMConv., Kustosza Sanktuarium w Kalwarii Pacławskiej, poparte przez J. Eksc. Arcybiskupa Metropolitę Łacińskiej Archidiecezji w Przemyślu, na Jubileusz tego Sanktuarium ze skarbca Kościoła Niebieskiego łaskawie udziela plenariam Indulgentiam [Odpustu zupełnego] pod zwykłymi warunkami (sakramentalna spowiedź, eucharystyczna Komunia i modlitwa w intencjach Ojca św.) wiernym chrześcijanom prawdziwie pokutującym i poruszonym miłością, który można uzyskać od dnia 3 maja 2018 roku do dnia 3 maja 2919, który również można przeznaczyć jako wstawiennictwo dla dusz wiernych w Czyśćcu cierpiących, jeśli wspomniane Sanktuarium nawiedzi się w formie pielgrzymki i tutaj w jubileuszowych rytach i szczególnych okolicznościach, aby w zanoszonych błaganiach pobożnie wstawiać się albo przez pewien czas oddać się pobożnym rozmyślaniom, zakończonym Modlitwą Pańską, Wyznaniem Wiary i wezwaniem Naszego Pana Jezusa Chrystusa Ukrzyżowanego oraz Najświętszej Maryi Dziewicy Słuchającej.

Osoby w podeszłym wieku, chorzy i wszyscy, którzy z poważnego powodu nie mogą wyjść z domu, mogą również uzyskać Odpust zupełny, po wyrzeczeniu się wszelkiego grzechu i wyrażeniu intencji, jak wyżej powiedziano pod trzema zwykłymi warunkami, jeśli połączą się duchowo jubileuszowymi celebracjami, ofiarując Miłosiernemu Bogu swoje modlitwy, bóle i niedogodności własnego życia.

Aby zaś do tego dojścia do Łaski Bożej przez pomoc Kościoła ułatwić dostęp, płynący z pastoralnej miłości, ta Penitencjaria usilnie prosi, aby Ojcowie z Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych, którym jest powierzone to Sanktuarium, z duchem gotowym i wielkodusznym sprawowali celebracje pokutne.

Obecne normy mają moc wiążącą. Bez względu na czyniących coś przeciwnego.

Wydane w Rzymie, z siedziby Penitencjarii Apostolskiej, w dniu 16 marca 2018 roku.

Kard. MAURUS PIACENCA

Paenitentiarius Marior

CHRISTOFORUS NYKIEL

Regens


PENITENCJARIA APOSTOLSKA

Prot. Nr 123/18/I

DEKRET

PENITENCJARIA APOSTOLSKA, władzą udzieloną nam w najszczególniejszy sposób przez Świętego w Chrystusie, Ojca i Pana Naszego, Pana Franciszka, ustanowionego Papieżem przez Bożą Opatrzność, Eksc. i Czcig. Ojcu Panu Adamowi Szalowi, Arcybiskupowi Metropolicie Łacińskiej Archidiecezji w Przemyślu, łaskawie udziela, aby na Jubileusz Sanktuarium w „Kalwarii Pacławskiej”, w dniu wybranym dla pożytku wiernych, po sprawowaniu Bożej Ofiary, przekazał wszystkim obecnym tutaj wiernym chrześcijanom, prawdziwie pokutującym i poruszonym miłością, uczestniczącym w świętych obrządkach, papieskie Błogosławieństwo z Odpustem zupełnym, który można uzyskać pod zwykłymi warunkami (sakramentalna spowiedź, eucharystyczna Komunia i modlitwa w intencjach Ojca św.).

Wierni chrześcijanie, którzy chcą uzyskać papieskie Błogosławieństwo a z uzasadnionych powodów nie mogą fizycznie uczestniczyć w świętych obrządkach, jednakże mają pobożną intencję połączyć się duchowo albo za pomocą narzędzi telewizyjnych lub radiowych, mogą uzyskać Odpust zupełny, według norm prawa.

Bez względu na coś przeciwnego.

Wydane w Rzymie, z siedziby Penitencjarii Apostolskiej, w dniu 16 marca 2018 roku.

Kard. MAURUS PIACENCA

Paenitentiarius Marior

CHRISTOFORUS NYKIEL

Regens