Nabożeństwo fatimskie

Od maja do października w każdą pierwszą sobotę miesiąca.