Klauzula RODO

Szanowni Państwo,

od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”).

W związku z tym przygotowane zostały dla Państwa niezbędne informacje, które znajdują się poniżej.

Administratorem pozyskiwanych od Państwa danych osobowych jest: 

Klasztor Znalezienia Krzyża Świętego Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów) w Kalwarii Pacławskiej
37-743 Kalwaria Pacławska 40

Parafia Znalezienia Krzyża Świętego

37-743 Kalwaria Pacławska 40

Kod Miejscowość: 37-743 Kalwaria Pacławska,

Strona internetowa www.kalwaria.franciszkanie.pl

e-mail; kustosz@kalwariapaclawska.pl

Tel: 0048166719544

Faks: 0048166719555

Administrator Danych: 

Krzysztof Hura
Telefon kontaktowy:

16/671-95-44


Adres poczty elektronicznej: 

kustosz@kalwariapaclawska.pl

INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (rozporządzenie o ochronie danych,  Dz. U. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r.).

Wykładnią dla przetwarzania danych osobowych przez Klasztor/Parafię  jest Dekret ogólny w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydany przez Konferencję Episkopatu Polski, w dniu 13 marca 2018 r., podczas 378. Zebrania Plenarnego w Warszawie, na podstawie kan. 455 Kodeksu Prawa Kanonicznego, w związku z art. 18 Statutu KEP, po uzyskaniu specjalnego zezwolenia Stolicy Apostolskiej z dnia 3 czerwca 2017 r. 

W związku z w/w rozporządzeniem informuję, że dane osobowe są niezbędne do prowadzenia działalności duszpasterskiej. Dane osobowe będą zbierane w konkretnych, wyraźnie i prawnie określonych celach i nie będą przetwarzane niezgodnie z tymi celami ale rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dotyczą oraz adekwatnie, stosownie ograniczone do tego, co niezbędne.


Równocześnie informuję, że macie Państwo prawo:

​ dostępu do treści swoich danych osobowych i ich sprostowania, 

  • dokonania adnotacji i uzupełnienia; usunięcia,
  • ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, co pozostaje bez wpływu na zgodne z prawem przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie danych opiera się na zgodzie.


Wskazane prawa przysługują tylko w zakresie i na zasadach określonych w RODO oraz w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 roku poz. 1000).
Ponadto informujemy, że intencje mszalne, zarówno za żywych jak i za zmarłych, są umieszczane na stronie internetowej parafii i na tablicach ogłoszeń.

Administrator danych osobowych informuje, że wszystkie dane osobowe na stronie internetowej parafii umieszczone zostały za zgodą osób, których dane dotyczą lub umieszczone są na podstawie prawa.

                                                                       Gwardian Klasztoru O. Krzysztof Hura