IV Międzynarodowy Festiwal Kolęd i Pastorałek KALWARIA PACŁAWSKA 2019

WAŻNY KOMUNIKAT

Szanowni Państwo,

W związku z bardzo dużym zainteresowaniem IV edycją Międzynarodowego Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Kalwarii Pacławskiej, szczególnie w kategorii solistów, organizatorzy Festiwalu informują o konieczności skrócenia czasu prezentacji z 8 do 5 minut. Proponujemy zaprezentowanie np. po 1 zwrotce z refrenem danego utworu. W kategorii zespołów czas nie ulega zmianie. Decyzja ta podyktowana jest chęcią przyjęcia wszystkich uczestników, którzy zgłosili się do dnia 14 stycznia 2019 r.

Niedzielne przesłuchania dla kategorii soliści przedział wiekowy 15-18 lat rozpoczną się o godz. 9.00, po porannej mszy świętej o godzinie 8.00.

Zaś kategoria soliści przedział wiekowy dorośli powyżej 19 roku zostaje przeniesiona na sobotni wieczór.

Ze względu na Państwa prośbę dopuszczamy prezentację w całości jednej kolędy lub pastorałki albo prezentację dwóch utworów w skróconej wersji.

Program IV Międzynarodowego Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Kalwarii Pacławskiej – (plik PDF)

REGULAMIN

Organizatorami Festiwalu są: Klasztor OO. Franciszkanów w Kalwarii Pacławskiej, Centrum Kulturalne w Przemyślu, Podkarpackie Stowarzyszenie Gospel.

Termin i miejsce konkursu:
Klasztor OO. Franciszkanów w Kalwarii Pacławskiej
26-27 stycznia 2019 r.

Cele festiwalu:
Upowszechnienie i podtrzymywanie tradycji wspólnego śpiewania kolęd i pastorałek,
Kultywowanie tradycji bożonarodzeniowych,
Promowanie młodych talentów poprzez prezentację twórczości artystycznej,
Szerzenie wartości chrześcijańskich,
Integracja dzieci, młodzieży i dorosłych.

I. WARUNKI ZGŁOSZENIA:


 1. Międzynarodowy Festiwal Kolęd i Pastorałek ma formułę konkursu. Konkurs przeprowadzany jest w 2 kategoriach: wykonawcy-amatorzy i wykonawcy uczący się w szkołach artystycznych.

W Festiwalu mogą wziąć udział dzieci w wieku od 6 lat, młodzież i osoby dorosłe; soliści, duety, zespoły wokalne i wokalno-instrumentalne, chóry działające w szkołach, domach kultury, parafiach, stowarzyszeniach, organizacjach polonijnych, a także osoby indywidualne.
Zgłoszeniem na Festiwal jest wypełniona karta uczestnictwa przesłana do dnia 14 stycznia 2019 r. pocztą, faxem lub e-mailem do Biura Festiwalu: gospelprzemysl@wp.pl
Organizatorzy proszą wykonawców o nie dublowanie zgłoszeń i nadsyłanie ich w miarę możliwości pocztą elektroniczną.

W karcie uczestnictwa należy wypełnić następujące dane:
Rodzaj kategorii oraz przedział wiekowy:

 • dzieci od 6-9 lat,
 • dzieci i młodzież od 10-14 lat,
 • młodzież od 15-18 lat,
 • dorośli od 19 lat,
 • solista podaje: imię i nazwisko oraz wiek, nazwisko instruktora,
 • zespoły podają: nazwę zespołu, rodzaj zespołu (duet, trio, schola liturgiczna, zespół wokalny, zespół wokalno-instrumentalny, zespół folklorystyczny / regionalny, chór jednorodny, chór mieszany, inny) i ilość występujących osób (łącznie z kierowcą i instruktorem),
 • repertuar (imię i nazwisko kompozytora i tytuł utworu),
 • czas trwania występu,
 • dokładne określenie potrzeb technicznych,
 • DOKŁADNY adres zwrotny, nr telefonu i e-mail do celów korespondencyjnych,
 • stwierdzenie: „oświadczam, że treść regulaminu FESTIWALU jest mi znana”. Przesłanie karty zgłoszenia pocztą elektroniczną jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

 1. Organizatorzy zapewniają uczestnikom Festiwalu obsługę akustyczną oraz instrument klawiszowy – pianino (yamaha clavinova).
 2. Organizatorzy nie pokrywają kosztów podróży i pobytu uczestnikom Festiwalu.
 3. Organizatorzy zapewniają podczas Festiwalu jeden gorący posiłek dla uczestników, instruktorów oraz kierowców.
 4. Istnieje możliwość rezerwacji noclegu w Domu Pielgrzyma
  (cena: 20 zł).


  II. ZASADY UCZESTNICTWA

 5. Uczestnicy Festiwalu zobowiązani są do zaprezentowania dwóch utworów: obowiązkowo jednej tradycyjnej polskiej kolędy i jednej pastorałki (dopuszcza się możliwość wykonania jednej kolędy zagranicznej).

Uczestnicy festiwalu mogą wzbogacić swój występ o choreografię, kostium, rekwizyt, instrumenty muzyczne;
Uczestnicy mogą śpiewać przy akompaniamencie własnym, osoby akompaniującej lub podkładzie muzycznym .

 1. Zespoły wykonujące świeckie piosenki o tematyce zimowej czy noworocznej będą zdyskwalifikowane.
 2. Czas prezentacji nie może przekroczyć 8 minut (soliści i duety), 12 minut (zespoły, chóry).

  III. PRZEBIEG FESTIWALU

26 stycznia – sobota – Przesłuchania wszelkiego rodzaju zespołów, chórów, itp.

Rejestracja uczestników w biurze festiwalu od godz. 9.30–10.45. Pobranie bloczków na obiad (obiady będą wydawane w godz. od 12.00–14.30).
Rozpoczęcie festiwalu Mszą Św. o godz.11.00.
Przesłuchania od 11.45. Kandydaci występują w ustalonym porządku według informacji zamieszczonej na stronach www.ck.przemysl.pl; www.psgospel.com
Przerwa w przesłuchaniach od godz. 14.00–15.00
Przesłuchania od godz.15.00–17.00

 1. Obrady Jury (występ gościa Festiwalu)
  1. Ogłoszenie wyników – wręczenie nagród.

27 stycznia – niedziela – Przesłuchania solistów i duetów

 1. Rejestracja uczestników w biurze festiwalu od godz.9.30– 10.45. Pobranie bloczków na obiad (obiady będą wydawane od godz. 12.00–14.30).
  2. Rozpoczęcie drugiego dnia Festiwalu Mszą Św. o godz. 11.00.

IV. JURY


 1. W skład jury wchodzą osoby powołane przez Organizatorów Festiwalu.
 2. Jury ocenia prezentacje w skali od 1 do 5 punktów za każdy utwór wg następujących kryteriów:
 • warunki głosowe,
 • wykonanie i interpretacja,
 • ogólne wrażenie artystyczne.
 1. Oceny członków jury są tajne.
 2. Werdykty wydane na podstawie ocen Jury są ostateczne.

  VI. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

 3. Powołane przez Organizatorów jury może przyznać:
  • GRAND PRIX FESTIWALU,
  • trzy nagrody główne (I, II, III miejsce) w każdej kategorii oraz wyróżnienia.
 4. Nagrody i wyróżnienia zostaną wręczone laureatom po ogłoszeniu wyników.
 5. Wszyscy uczestnicy Festiwalu otrzymują dyplomy uczestnictwa.
 6. Biuro Międzynarodowego Festiwalu Kolęd i Pastorałek zastrzega sobie prawo do dysponowania materiałem audio i video nagranymi podczas Festiwalu.

VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych uczestników Wydarzenia jest Centrum Kulturalne w Przemyślu z siedzibą przy ul. Stanisława Konarskiego 9, 37-700 Przemyśl.
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iod@ck.przemysl.pl;
Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie w celu organizacji i obsługi uczestników IV Międzynarodowego Festiwalu Kolęd i Pastorałek (na podstawie Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej), a także w celu promocji Wydarzenia.
Państwa dane będą przechowywane przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami prawa (Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach).
Państwa dane osobowe mogą być przekazywane współorganizatorom Wydarzenia.
Posiadają Państwo prawo żądania dostępu do danych, które Państwa dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
Posiadają Państwo prawo do złożenia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Biuro Organizacyjne:

Podkarpackie Stowarzyszenie Gospel
Ul. Konarskiego 5
37-700 Przemyśl
gospelprzemysl@wp.pl

Centrum Kulturalne
ul. Konarskiego 9
37-700 Przemyśl
artystyczny@ck.przemysl.pl

Do pobrania – KARTA ZGŁOSZENIA