“Kalwaryjskie fortalicium Fredry”


“Kalwaryjskie fortalicium Fredry – konserwacja, renowacja i roboty budowlane przy zabytkowych obiektach klasztornych wraz z kaplicami kalwaryjskimi”.

I. Przetargi i realizacja projektu.

1. Przetarg na wyłonienie inżyniera kontraktu.

a) Ogłoszenie w bazie konkurencyjności (plik PDF)

b) SIWZ edytowalny (plik DOC)

c) SIWZ w pdf (plik PDF)

d) Opis przedmiotu zamówienia (plik PDF)

e) Umowa (plik PDF)

f) Zestawienie ofert (plik PDF)

g) Informacja o wyborze Inżyniera Kontraktu (Plik PDF)

2. Przetarg na przeprowadzenie konserwacji i rewaloryzacji wnętrza kościoła i czterech kaplic.

a) Ogłoszenie w bazie konkurencyjności (plik PDF)

b) Konserwacja zaproszenie do złożenia oferty (plik DOCX)

c) Konserwacja zaproszenie do złożenia oferty (plik PDF)

d) Pozwolenie konserwatorskie – wnętrze kościoła (plik PDF)

e) Pozwolenie konserwatorskie – konserwacja czterech kaplic (plik PDF)

f) Program prac konserwatorskich wyposażenia kościoła (plik PDF)

g) Program prac konserwatorskich czterech kaplic (plik PDF)

h) Zal. 2a formularz cenowy dot. kaplic (plik XLSX)

i) Zal. 2a formularz cenowy dot. kościoła (plik XLSX)

j) Konserwacja – wzór umowy (plik PDF)

                k) Uzupełnienie do załączonego ogłoszenia przetargowego (plik PDF)

                l) Drugie uzupełnienie do załączonego ogłoszenia przetargowego (plik PDF)

                m) Trzecie uzupełnienie do załączonego ogłoszenia przetargowego (plik PDF)

                n) Zestawienie złożonych ofert (plik PDF)

                o) Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (plik PDF)

                p) Podpisanie umowy na wykonanie prac konserwatorskich w Kalwarii Pacławskiej (strona www)

       3. Przetarg na wykonanie robót budowlanych w obrębie klasztoru Znalezienia Krzyża Świętego.

                a) Informacja o ogłoszonym przetargu w Bazie Konkurencyjności (plik PDF)

                b) Zaproszenie do złożenia ofert (plik PDF)

                c) Wzór umowy (plik PDF)

                d) Dokumentacja na roboty budowlane (link www do pobrania plików)

                e) Protokół z postępowania (plik PDF)

                f) Protokół z posiedzenia komisji (plik PDF)

II. Promocja projektu.

1. Opis projektu (plik PDF)

2. Prezentacja POIiŚ (plik PPTX)

3. Informacje dla prasy (plik PDF)

III. Inne informacje.

1. Przeciwdziałanie nieprawidłowościom (plik PDF)

2. Polityka antykorupcyjna (plik PDF)

3. Dokumentacja techniczna na remonty obiektów Kalwarii (strona www)