Klasztor Znalezienia Krzyża Świętego
Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów)
37-743 Kalwaria Pacławska 40

e-mail: sanktuarium@kalwariapaclawska.pl

Tel: +48 16 671 95 44; +48 16 671 95 53

Dom Pielgrzyma im. Bł. Jakuba Strzemię
37-743 Kalwaria Pacławska 40

strona: http://www.kalwariapaclawska.info/

Możliwość zgłaszania grup pielgrzymkowych na konkretną godzinę mszy świętej

wraz z wysłuchaniem historii sanktuarium.

e-mail: dompielgrzyma@franciszkanie.pl
tel. +48 16 671 95 55
fax. +48 16 671 95 53
tel. kom.: +48 / 721 212 260


52 1240 1776 1111 0000 1936 2465 – Ofiary na remont Sanktuarium i Klasztoru

16 1240 2568 1111 0010 8489 5481 – Na rozwój kultu o. Wenantego

65 1240 2568 1111 0010 8861 2415 – Ofiary na Kalwaryjski Ośrodek Pomocy O. Wenantego Katarzyńca

Copyright 2018 © KALWARIA PACŁAWSKA. Wszelkie prawa zastrzeżone.
9PGoraz InwaveThemes.