1918 – 2018 Nowenna Jubileuszowa

1918 – 2018 / Nowenna Jubileuszowa za Polskę

 

Każdego 11. dnia miesiąca zapraszamy do Sanktuarium na modlitwę za nasza umiłowaną Ojczyznę – Polskę. Gdy wypadnie data w dzień powszedni, to Eucharystia jest o g. 18:00, a po niej okolicznościowe nabożeństwo. Gdy w niedzielę. to o g. 11:00.

MAJ – MAŁŻEŃSTWO I RODZINA

„Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi”. Ześlij, o Panie, swego Ducha, na wszystkich małżonków. Umacniaj ich miłość i wierność. Obdarzaj ich upragnionym potomstwem i wspieraj w tworzeniu szczęśliwej rodziny.
Patron dnia nowenny – Bł. Salomea

Niezwykłe życie bł. Salomei było przeniknięte wyjątkowym szacunkiem wobec sakramentu małżeństwa i wielką troską o życie rodzinne. Salomea była córką księcia krakowskiego Leszka Białego. Przyszła na świat około 1212 roku i została ochrzczona przez bł. Wincentego Kadłubka. W wieku zaledwie sześciu lat została zaręczona z księciem węgierskim, a od 1215 roku królem halickim, Kolomanem, bratem św. Elżbiety. Rychły ślub miał utrwalić przymierze i przyjaźń polsko-węgierską. Salomea wraz Kolomanem postanowili od początku wieść małżeńskie życie w czystości, powstrzymując się od współżycia płciowego. W roku 1219 księżna zasiadła z mężem na tronie balickim, choć zapewne nie była wówczas koronowana. Po klęsce w bitwie z wojskami księcia Nowogrodu i pobycie w niewoli, powróciła z mężem na Węgry. Tam prowadziła pełen umartwienia i modlitwy żywot, oddając się rozmyślaniu i pokucie. Po mianowaniu Kolomana rządcą Slawonii, Dalmacji i Kroacji, Salomea podjęła tam wraz z nim szeroko zakrojoną działalność misyjną i apostolską. Z czułością i serdecznością wychowywała na węgierskim dworze Kingę, późniejszą swoją bratową i świętą. Gdy w 1241 roku Koloman został zabity przez wojska tatarskie, Salomea, wróciła do Polski i postanowiła wieść życie zakonne, jako pierwsza polska klaryska, w ufundowanym przez jej brata, księcia Bolesława Wstydliwego klasztorze w Zawichoście. Po piętnastu latach z obawy przed najazdami tatarskim, klasztor klarysek przeniesiono do Skały pod Krakowem. Z macierzyńską troską Salomea starała się o uposażenie klasztoru w kosztowne paramenty i księgi. Zmarła w opinii świętości 17 listopada 1268 roku w Skale i początkowo została pochowana pod kościołem na Grodzisku, a niebawem jej doczesne szczątki przeniesiono do krakowskiego kościoła Franciszkanów, gdzie spoczywają do dzisiaj. W roku 1673 Stolica Apostolska zatwierdziła kult bł. Salomei.