PROGRAM 11- 15 sierpnia 2018

Jubileusz 350 lat

SOBOTA 11.08.2018 r.

14:00 Poświęcenie szat MB w kościele i procesja do kaplicy Domku Matki Bożej. Po przyjściu do Kaplicy Domku Matki Bożej (ok. 14:45) kazanie przy kaplicy i procesja z figurą MB Zaśniętej do kościoła.

18:00 Msza św. na galerii – przewodniczy O. dr Ignacy Kosmana – kaznodzieja odpustowy.

20:30 ”Ekspresem przez Europę” – biesiada muzyczna z udziałem uczestników Wielkiego Odpustu.

22:00 Apel Maryjny i zasłonięcie Cudownego Obrazu.

NIEDZIELA 12.08.2018 r.

6:00 Odsłonięcie Cudownego Obrazu. Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP. Przyjmowanie i witanie grup pielgrzymkowych.

7.30 Msza z kazaniem w kościele.

9.00 Msza z kazaniem w kościele.

11.00 Msza z kazaniem na galerii.

15:00 Godzina Miłosierdzia przy ołtarzu MBK.

16:00 Koncert Orkiestry Kalwaryjskiej (plac przed Domem Pielgrzyma).

18:00 Msza św. na galerii – przewodniczy Abp Józef Michalik.

20:30 Uzdrowienie chorych – módl się za nami! – nabożeństwo uzdrowienia.

PONIEDZIAŁEK 13.08.2018 r.

6:00 Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP.

6:45 Przeniesienie figury Matki Bożej Zaśniętej z kościoła na plac kościelny.

7:00 Msza św. na galerii z kazaniem.

8:00 Podczas Dróżek Eucharystia w kaplicy Domku MB.

O godz. 9.00 Mszy św. będzie przewodniczył o. Radosław Kramarski – Gwardian z Dąbrowy Górniczej.

15:00 Koronka do Miłosierdzia Bożego przy Ołtarzu MBK.

15:30 Msza św. przy ołtarzu MB z kazaniem w kościele.

16:00 Koncert Orkiestry Kalwaryjskiej (plac przed Domem Pielgrzyma).

16:30 Msza św. przy ołtarzu MB z kazaniem w kościele.

18:00 Msza św. na galerii – przewodniczy Metropolita Poznański,

Przewodniczący KEP Abp Stanisław Gądecki wraz z Biskupami

Metropolii Przemyskiej. Po Mszy św. poświęcenie pomnika św. Jana Pawła II na placu kościelnym.

21:00 Oratorium Kalwaryjskie: „Oto Matka Twoja”.

22.00 Całonocna adoracja Najświętszego Sakramentu.

WTOREK 14.08.2018 r.

6:00 Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP.

7:00 Dróżki Pana Jezusa z kazaniami.

Podczas Dróżek Eucharystia w kaplicy Grobu MB (ok. g. 9:00).

9:00 Dróżki Pana Jezusa z kazaniami dla młodzieży – rozpoczęcie pod kościołem.

15:00 Nabożeństwo ku czci św. Ojca Maksymiliana M. Kolbe.

16:00 Msza św. z kazaniem w kościele.

16:00 Koncert Orkiestry Kalwaryjskiej (plac przed Domem Pielgrzyma).

18:00 Msza św. na galerii – przewodniczy Abp Adam Szal – Metropolita Przemyski.

21:00 Dziękczynienie Bogu i ludziom – koncert Jubileuszowy zespołu FIORETTI.

23:00 Procesja z figurą MB Wniebowziętej do kaplicy św. Rafała, w kaplicy kazanie.

24:00 Msza św. prymicyjna Neoprezbitera Franciszkańskiego ze słowem Bożym o. Mariusza Kozioła – Wikariusza Prowincji Krakowskiej Franciszkanów.

ŚRODA 15.08.2018 r.

6:00 Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP.

6:30 Przeniesienie figury MB Wniebowziętej z kaplicy Ś w. Rafała do kościoła.

7:00 Msza św. z kazaniem na galerii.

9:00 Msza św. przy ołtarzu MB z kazaniem w kościele.

12:00 Suma odpustowa na galerii z procesją eucharystyczną na zakończenie nabożeństw odpustowych pod przewodnictwem bpa Leona Dubrawskiego – z Kamieńca Podolskiego.

16:00 Msza św. przy ołtarzu MB z kazaniem w kościele.

18:00 Msza św. przy ołtarzu MB z kazaniem w kościele.

Kaznodzieja – O. dr Ignacy Kosmana – Niepokalanów

Ceremoniarz – O. Rafał Antoszczuk – Kraków

Prowadzenie śpiewu – O. Marcin Drąg – Kraków

Dróżki Pogrzebu Matki Bożej – O. Radosław Kramarski – Gwardian z Dąbrowy Górniczej

Dróżki Pana Jezusa – O. Bogdan Klóska – duszpasterz z Horyńca-Zdroju

Dróżki Pana Jezusa dla młodzieży – O. Marcin Buntov – duszpasterstwo młodzieżowe

 

Z myślą o pielgrzymach z Ukrainy i nie tylko…

 

Wielkimi krokami zbliża się tzw. Wielki Odpust w Kalwarii Pacławskiej. Już w najbliższą niedzielę, 5 sierpnia, odbędzie uroczyste przeniesienie figury Matki Bożej Zaśniętej z Jej „grobu” do Kaplicy Domku Matki Bożej. Tam będzie oczekiwać ona na uroczyste przeniesienie do kościoła w dniu 11 sierpnia. Wtedy też rozpoczną się uroczystości odpustowe w Kalwarii Pacławskiej. Niezwykle barwne i tradycyjne misterium związane z tajemnicami Zaśnięcia, Pogrzebu i Wniebowzięcia Matki Bożej przyciąga rzesze pielgrzymów, nie tylko z Podkarpacia, ale z najodleglejszych nieraz zakątków Polski i zagranicy.

W tym roku kalwaryjskie uroczystości będą miały szczególnych charakter, przypadają bowiem w Jubileuszowym Roku 350-lecia tego niezwykle urokliwego sanktuarium. Centralnym uroczystościom, w dniu 13 sierpnia przewodniczyć będzie, abp Stanisław Gądecki z Poznania, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski wraz z biskupami metropolii przemyskiej a także z zagranicy. Odsłonięty i poświęcony zostanie również pomnik ku czci św. Jana Pawła II, który gościł na kalwaryjskim wzgórzu pięćdziesiąt lat temu, w 300-lecie Kalwarii Pacławskiej. Uwieńczeniem tego dnia będzie prapremiera Oratorium Kalwaryjskiego – „Oto Matka Twoja”, utworu skomponowanego specjalnie z okazji jubileuszu 350 lat Kalwarii Pacławskiej.

Od kilkudziesięciu lat ponownie na Kalwarię Pacławską pielgrzymują mieszkańcy Ukrainy, i to nie tylko z tych rejonów położonych blisko granicy, ale także ze Lwowa i jego okolic. W tym roku kalwaryjscy franciszkanie przygotowali dla braci i sióstr ze wschody miłą niespodziankę – Nowennę za wstawiennictwem o.Wenatego Katarzyńca w języku ukraińskim.

Ten Czcigodny Sługa Boży, którego proces beatyfikacyjny został zakończony w 2016 r., urodził się w 1889 r. w Obydowie, 46 kilometrów od Lwowa i przez całe niemal swoje, krótkie życie był związany ze Lwowem. Zmarł w opinii świętości w 1921 r. w Kalwarii Pacławskiej. Jego proces beatyfikacyjny rozpoczął się w 1950 r. Od marca 2018 r., po ponownym rozpoznaniu, jego doczesne szczątki spoczęły w kościele.

Pielgrzymi przybywający do Kalwarii Pacławskiej i nawiedzający grób o.Wenantego będą mogli również nabyć obrazek z modlitwą w języku angielskim, niemieckim, francuski, włoskim, hiszpańskim, chorwackim, serbskim i ukraińskim.

o.Edward Staniukiewicz