Zagospodarowanie placu przy Kościele.

Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych  (Franciszkanów) w Kalwarii Pacławskiej.

1.Projekt: SZLAK MARYJNY „ŚWIATŁO ZE WSCHODU”


INFORMACJA O ZAKOŃCZONYM POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM