Przetargi i realizacja projektu

Pobierz PDFWyrukuj stronę

1. Przetarg na wyłonienie inżyniera kontraktu.

     a) Ogłoszenie w bazie konkurencyjności (plik PDF)

     b) SIWZ edytowalny (plik DOC)

     c) SIWZ w pdf (plik PDF)

     d) Opis przedmiotu zamówienia (plik PDF)

     e) Umowa (plik PDF)

     f) Zestawienie ofert (plik PDF)

     g) Informacja o wyborze Inżyniera Kontraktu (Plik PDF)

2. Przetarg na przeprowadzenie konserwacji i rewaloryzacji wnętrza kościoła i czterech kaplic.

     a) Ogłoszenie w bazie konkurencyjności (plik PDF)

     b) Konserwacja zaproszenie do złożenia oferty (plik DOCX)

     c) Konserwacja zaproszenie do złożenia oferty (plik PDF)

     d) Pozwolenie konserwatorskie – wnętrze kościoła (plik PDF)

     e) Pozwolenie konserwatorskie – konserwacja czterech kaplic (plik PDF)

     f) Program prac konserwatorskich wyposażenia kościoła (plik PDF)

     g) Program prac konserwatorskich czterech kaplic (plik PDF)

     h) Zal. 2a formularz cenowy dot. kaplic (plik XLSX)

     i) Zal. 2a formularz cenowy dot. kościoła (plik XLSX)

     j) Konserwacja – wzór umowy (plik PDF)

     k) Uzupełnienie do załączonego ogłoszenia przetargowego (plik PDF)

     l) Drugie uzupełnienie do załączonego ogłoszenia przetargowego (plik PDF)

     m) Trzecie uzupełnienie do załączonego ogłoszenia przetargowego (plik PDF)

     n) Zestawienie złożonych ofert (plik PDF)

     o) Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (plik PDF)

3. Przetarg na wykonanie robót budowlanych w obrębie klasztoru Znalezienia Krzyża Świętego.

     a) Informacja o ogłoszonym przetargu w Bazie Konkurencyjności (plik PDF)

     b) Zaproszenie do złożenia ofert (plik PDF)

     c) Wzór umowy (plik PDF)

     d) Dokumentacja na roboty budowlane (link www do pobrania plików)

     e) Protokół z postępowania (plik PDF)

     f) Protokół z posiedzenia komisji (plik PDF)

     g) Informacja o zakończeniu przetargu (plik PDF)

4. II Przetarg na wykonanie robót budowlanych w obrębie klasztoru Znalezienia Krzyża Świętego.

     a) Ogłoszenie przetargu (plik PDF)

     b) Zaproszenie do złożenia oferty (plik DOCX)

     c) Zaproszenie do złożenia oferty (plik PDF)

     d) Wzór umowy (plik PDF)

     e) Link do dokumentacji budowlanej (link www do pobrania plików)

     f) Protokół z posiedzenia komisji przetargowej (plik PDF)

     g) Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu w Bazie Konkurencyjności (plik PDF)

5. Przetarg na wykonanie robót budowlanych elewacji kościoła i klasztoru.

     a) Ogłoszenie przetargu (plik PDF)

     b) Zaproszenie do złożenia oferty (plik PDF)

     c) Zaproszenie do złożenia oferty (plik DOCX)

     d) Wzór umowy (plik PDF)

     e) Dokumentacja budowlana (link www do pobrania plików)

     f) Specyfikacja wykonania i odbioru robót – kościół (plik PDF)

     g) Specyfikacja wykonania i odbioru robót – klasztor (plik PDF)

     h) Odpowiedzi na zadane pytania do przetargu (plik PDF)

     i) Informacja z otwarcia ofert (plik PDF)

     j) Protokół z posiedzenia komisji przetargowej (plik PDF)

     k) Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (plik PDF)


POIiŚ - logo poziome