Pielgrzymka Róż Żywego Różańca do Kalwarii Pacławskiej – sobota, 29 września 2018 r.

Copyright 2018 © KALWARIA PACŁAWSKA. Wszelkie prawa zastrzeżone.
9PGoraz InwaveThemes.