Nowe miejsce pochówku o. Wenantego Katarzyńca

Copyright 2018 © KALWARIA PACŁAWSKA. Wszelkie prawa zastrzeżone.
9PGoraz InwaveThemes.