OKRES LETNI (kwiecień – październik):

 • Niedziela – Msze św.: 7:30, 9:00, 11:00, 16:00, 18:00;

    Godzinki – 7:00

 • W dzień powszedni Msze św.: 8:00 i 18:00;

 • Nabożeństwa: majowe, czerwcowe i październikowe – 17:30

 • Odsłonięcie Cudownego Obrazu przed pierwszą Mszą św.;

 • Zasłonięcie Cudownego Obrazu: 21:00.


OKRES ZIMOWY (listopad – marzec):

 • Niedziela – Msze św.: 8:00, 11:00, 16:00;

  Godzinki – 7:30

 • W dzień powszedni Msza św.: 8:00;

 • Odsłonięcie Cudownego Obrazu przed pierwszą Mszą św.;

 • Zasłonięcie Cudownego Obrazu: 19:00.


SPOWIEDŹ:

 • Odbywa się przed każdą Mszą św. i w czasie Mszy św.

 • Stały konfesjonał od poniedziałku do soboty w godz. 9:30-12:30 oraz 14:30-17:30